Monday, June 15, 2009

419

Emisijata TV ARAD ud 24 juni 2009 g


Thursday, June 11, 2009

418

Emisijata TV ARAD ud 10 juni 2009 g.


Wednesday, June 10, 2009

417

"Svetotu Trojstvu" – Praznika na Vinga
Sam ugudil tuka svetičita (kunčita) ud Praznika na Vinga.