Thursday, November 29, 2012

732

Wednesday, November 28, 2012

731

Emisijata TV Arád ud 22 november 2012 g.

Thursday, November 22, 2012

730

Emisijata TV Arád ud 15 november 2012 g.

Tuesday, November 20, 2012

729

Kirváj u Timišvár 2012
(Zafálem na Šebi PETROV)Monday, November 12, 2012

728

Emisijata TV Arád ud 1 november 2012 g.

Thursday, November 08, 2012

727