Thursday, March 31, 2011

619

Monday, March 28, 2011

618

Emisijata TV Arád ud 23 márt 2011 g.

Tuesday, March 22, 2011

617

Emisijata TV Arád ud 16 márt 2011 g.

Sunday, March 20, 2011

616

Idno savetiče sas banátsći balgare deportirani u Baragán,
zadinu ud na sájta
http://dacia-mare.blogspot.com.

Thursday, March 17, 2011

615

614

Faršángji 2011 u Timišvár
(Zafálem na Miki Stepanov!)* * *

Faršángji 2011 u Timišvár
(Zafálem na Šebi Petrov!)Thursday, March 10, 2011

613

Emisijata TV Timišvár ud 8 márt 2011 g.