Saturday, December 12, 2009

475

Aku znájti dubre rumansći jazić!
Muzeja ud Kent, Anglušku, trasi čeleć kojtu da ima briga za idnija magáreta. Ama zadalžitelnu toj treba da znáj rumansći jazić!
Zašto? Pa lel u fermata na muzeja sa bli dunésini dve magáret, pa anglušete ni možat niti kaćé da se razberat sas tej, informirva BBC.
Dvete magáreta, Ellie i Dora, ni sa uspeli da se adaptirat još u novite dumá. Ellie ij ud Anglušku, i vájda bi blo po-lésnu sas négu, ama Dora, kujatu ij i niprázna, ij blá dunésina ud Rumanija, pa báš nikuj ni se razbire sas néja! Magáretata sa bli dunésini tuka za da zarádvat dicáta, kujatu za gji jázdat, ama muzeja ima nužda ud nekuj, kojtu da znáji da hurtuva rumasći jazić, za da razberé Dora komándite.
==============================
Idna žina slezva ud hotela i se káči, zágjnu sas tejna sin, u idin taksi. Ij bil ćišovin denj i „léćite žini“ sa sedeli kupčisani pud strejata na gulemija hotel. Sled katu sa flezali u automobila mončitu pita:
— Mámi, kako právat tuka tezi žini?
— Tija si čekat mažjétu da si izlezat ud na rabota – mu ij udvarnala májćata.
Ama šofera, kojtu ij čul satu tuj, se ij ubarnal i duma:
— Guspogju, zašto ni ubáditi na mončitu istenata: Tezi sa léći žini i se sreštet sas mažjé za nosce!
Mončitu si ij utorilu šaroku učite i duma:
— Ij istena tuj, mámi?
— Dá, istena ij – ij udvarnala májćata, katu ij farlila idin strášin pogled kantu šofera.
Sled málku mončitu pita udnovu:
— Mámi, pa kako se slučva sas dicáta, kujatu gji ráždet tezi žini?
— Mlogjije ud tej stánat šofere na táksi! – mu ij udvarnala májćata…

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home