Tuesday, October 03, 2006

30

Pántiti li sétnotu svetiče ugudinu tuka s Bišnova, unuj sas “špricálutu” ud pijáca. Ej, to naistena ij imálu serioznu “špricálu” u Bišnov. Káj či prez 1895 g. sa se bli dubávili nekakvi nosce za da se naprávat tri novi mostve udgore Rángata, ama umestu tuj se ij izdignala detskata gradinka i... “špricálutu” ud centara na Bišnov.
========================================
Etu još idno svetiče ud nekupaćšnija Bišnov. To predstáve Gulemija magazin (depozita za hrana), pustrujén još prez 1781 g. i izčupin prez 1974 g. Ud négvite ćarmidi se ij naprávil bloka ud guvnutu na vétite škuli. Magazina gu pánta, ama kapélčitu ud pukraja, ne...
========================================
Miss World 2006
Idna škulárća ud Satu Mare ij na drugotu mestu usreć 103-te náj-hubanći žini ud na sveta. Ioana Valentina Boitor, kujatu ij predstávila Rumanija na Miss World 2006, kojtu se ij daržál u Varsovija, ij dunéla du sigá náj-dubrite rezultáte za Rumanija. Napreć néja, náj-dubrija performáns za Rumanija gu ij bá dunéla Raluca Voinea, kujatu prez menatata gudina e ij blá klasirala na 26-tu mestu. Sedemnájset gudišnata Ioána ij visoka 1,78 m i tejn motto ij: “Aku si počnal neštu, treba prudalžiš du krája”. Parvotu mestu na tozi gudišnija konkurs ij bil preigrán ud 18-gudišnata čehinka Tatana Kucharova.
========================================
Za da ti se izpalni sana, treba parenj da se sabudiš!
(Paul Valery)
========================================

2 Comments:

Blogger fercastjva said...

Le, magazina gulemija i as gu panta ci sam cistil chiarmidi tamu katu sa gu iscupli.
No, ima ios 2 takvize magazine ditu sam ghi znaial; idin u Teglevic na fermata Nagy Berta. Drughija i na Rorikovotu, usrechi Crastura i Beba. Se duma ci sa bli kazemate turschi. Steta da se izcupat, tui i monumente istorice!!!

12:26 AM, October 04, 2006  
Anonymous Anonymous said...

Tezi svetichita sas sgradi udkole purushini sa mlogu interesni.Imati li nekuja sas gulemija most napredj da gu uminat, ali sas pravoslavnata niduvarshna charkva kujatu ij stujala nasredj selutu?Takvize fotografij ud staru vreme bi trebalu da se preberat i zapazat u nekakva arhiva (usubitu aku predstavet nashte hora ublekani u narudnata nusija na nekakvi prebirenjeta ali dugadjaj).A du tugaz da badat publikuvani za dustapnus na sekugu,kujetu vija vekj ij praviti.Zafalem.

1:56 PM, October 08, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home