Wednesday, September 27, 2006

24

Sigurnu sti videli u amerikánsćite filme kaćé boss-a igráj golf u bjurotu (ofisa). Tuj ij stánalu véć kača idin simbol na šéva! Aku ištiti da pobati i vija senzácijata kujatu ti ja dáva mini-golfa, možiti da si komandirati ličnija set Office Golf Set ud na ádresa http://www.comenzi.ro/. Ima i idin prenusim varijánt, sas džánta za nosenji. I dváta varijánte sa elegántni i možiti da igrájti taj u ofisa, kaćétu i u guvnutu. Cenata ij saštata i za dváta varijánta: 115,00 RON (TVA uklučin) ali 1.150.000 stári leja.
========================================
Jáku interesin mi izgladva i screensaver-a na japonsćija mobilin telefonj NTT DoCoMo N702. Toj predstáve idin “pahár” palin sas uda. Nivotu na “udata” pukázva u saštnust nivotu na baterijata: pu kaćétu se hára baterijata, taj izpáde i nivotu na “udata”. No interesnotu ij tuj, či ugradénite u telefona senzore ti dupušteš da gu klátiš nasám-natáta, katu pu tozi náčin se kláti i udata, kača ga já sigá za se razlejé...
========================================
Kapán za kumáre
Na kasu, ij hurtata za idna kutija, kujatu luvi kumáre. Sled katu se uluvi idin kumár, racite ud na varha na kutijat pléskat, za da te naznajat, či još idin kumár si ij zal izbogum ud žuvota, ama i za da ti dadat senzácijata, či si “plésnal” ti kumáre. No se misla, či aku spiš, za ti badi mlogu dubre kugátu, pu vreme na sádćija san, racite za počnat da pléštat... Kolku kuštuva tuj neštu? Méne ni me stiska, zaštotu i da se ij dávalu biz pláća, pá ni mi bi trebalu, pa misla či niti na vás ni ne vu nužnu...
========================================
Horata sa kača vinutu. Sled vreme, ali stánat sé po-dubri, ali se preubarnat u ucét.
(Pápa Iván XXIII-ja)
========================================
Ljubovta ij krilo pudarénu ud Bog na dušata, za da moži tá da se vazkáči du Négu.
(Michelangelo Buonarroti)
========================================
U medicinsćija fakultet profesora pita studenta:
- Imami idna bremenna (niprázna) žina, kujatu véć ima 8 dicá. Tri ud tej sa glufi, dve sa ćoravi i idno ij prustičevu. A žinata ima i sifilis. Kako bi ja pusavetval: da rudi ditetu, ali da napráv abort? Misli se dubre!
- Pa lel, bij ja pusavetval da abortirta...
- Zlamenuva či tamánj si udsadil Beethoven na smrać... – mu udguváre profesora.

1 Comments:

Anonymous Stepan Velchov said...

Pa as sam se nameril "sas gulemi usta" da komentirvam. No ni je baj, lel nekuj treba da namerva i mana, chi drugjijache bi blo tvarde lesnu za tozi, kojtu darzhi blog-a.
U svazka sas studenta, kojtu "tamanj ij udsadil Beethovena na smrakj", bij shtel da ubada, chi nitu idin chelekj nema pravu da udlachva koj treba da zhuveji i koj ne. No problemata ni je dubre ugudina ud logichin vazgled. U idin normalin svet, aku zhinata vekj ij imala 8 dica sas spumenatite nidustataci, a udgore na satu tuj i ta ij bulnava ud sifilis, tugazi dofturete bi trebalu da zemat sate nuzhni merkji za da ni ustanva vishe bremenna (ali kakjetu pishi Nick – niprazna). Chi lel zashto plashtemi dofture aku nemam hazna ud tej, samu za da udsadvat nekugu na smrakj? Za tuj neshtu stigat i sadovnicite, chi i tija sa plateni pa ud nashte nosce pa sinca znajmi kakje dubre delat tija pravicata. Da zhuveji demokracijata, pa makar celija svet da zagjeni! Amen.

9:49 PM, September 27, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home