Sunday, September 24, 2006

22

Náj-groznotu kuče ud na sveta
Kompeticijata “Náj-groznotu kuče” (World's Ugliest Dog) ij blá preigrána ud Sam, kojtu véć ima i sobstven blog. Toj ij učástval u tazi kompeticija ud San Francisco prez 2005 g., no izgladva či ij pubeditel i za tazi gudina. Sam ij ud purodata Chinese Crested Hairless, ima kulu 15 gudini i ud 5 gudini négva sobstvenik ij Susie Lockheed, kujatu gu ij zala ud adin azil za kučita. U azila ij bil puznát kača kučitu, kujétu nikade ni šté si nameri čeleć, kojtu da gu brigosva. No idin denj Susie gu ij zala u tej, za idin perijod na proba ud 48 saháte, katu prez celotu tuj vreme ij trebalu da gu darži zatvorin u kaváz, zaštotu toj sámu se ij zabil i ij lájal. Katu mu ij dávala jádenji, ij trebalu da ji uripi kanu négu i posle barži da ragni. Tezi 48 saháte sa se prevarnali u nekolku dene i du na sétne Susie gu ij upitumila. Sigá toj báš i spi s néja u odara...
========================================
Sledvaštija boj sas pérni: petak, 06.10.2006!
Kako ij nužnu? Da sti u Sofija i da imati s vás makár idna pérna...
http://www.skbv.hit.bg/
========================================
Svetovnite nagrádi za prustutija
Na 20 september sa stánali puznáti “pubeditelete” u IV-ta edicija na svetovnite nagrádi za prustutija. Nagrádite sa razdeléni na po-više kategoriji: náj-prostija čeleć na gudinata (Donald Thompson), náj-prostata deklarácija na gudinata (Harry Whittington), náj-prostija moment na gudinata (Dick Cheney), nagráda za tozi, kojtu ud idna prustija ij naprávil idna prustija još po-gulema (Nick Flynn), nagráda za tozi, kojtu ij udvan reálnija svet (George W. Bush), náj-prostija film na gudinata (Basic Insttinct 2), nagráda za náj-prostite mediji (Fox News), náj-prostata deklarácija na prezidenta George W. Bush, náj-prostata tendencija na gudinata (da ubivaš hora u imetu na Boga), i nagráda za celužuvotna prustutija (Sredna Ázija).
Parvija čeleć, kojtu u mestu da farli kámaka, ij predpučital da si napuparže vraga, možimi da ričémi, či ij sazdátel na civilizácijata.
(Sigmund Freud)
========================================
Miserable Failure
Prez december 2003 g. idna grupa sobstvenici na web sájtve sa naprávili idin eksperiment, kojtu ij imál kača cél biográfijata na George W. Bush da izlezi na parvotu mestu u rezultátite na Google, aku trasiš frázata “Miserable Failure”. Interesnu ij, či i dnés, sled tolkuz gudini, aku trasiš s Google tazi fráza, rezultáta ij saštija... Izgladva, či na toze svet satu moži da se manipulirva...
Ima hora kujatu si izbiret za hobby različni neštá. Sájta http://www.skyscraperpage.com/ ij idin primer za hora pasionirani ud ... nebu-stargáče. Náj visoćite sgrádi ud na sveta sa grupirani geografičnu, sas svetičita i mlogjije informáciji. Sa hubanći i sgrádite, i sájta. Aku putrasiti, za nameriti nekolku sgrádi i ud Balgárija i Rumanija.
========================================
Sreštet se dve prijatelći i idnata se revé na drugata:
- Sam iskala ucutre 200.000 leja ud maža mi, za da utida na koafor...
- Pa kako, ne štel li da ti dadé?
- Ne, po-hargjevu. Sled katu me ij pugladel, ij izvádil 500.000...

3 Comments:

Anonymous Stepan Velchov said...

"Parvija čeleć, kojtu u mestu da farli kámaka, ij predpučital da si napuparže vraga, možimi da ričémi, či ij sazdátel na civilizácijata.
(Sigmund Freud)".

Siga moja komentar: Lel vekj idnazh sam se prepenuval prez tozi chuhutin na ime Freud u tozi blog. Vidi se chi ni je dosta i nekakva mrachna karma me sledi i me dukarva da si imam rabota s tozi bajev psiholog. S dve hiljadi gudini naprekj Isus ij bil kazal, chi aku nekuj farli s kamak kantu tebe, ti da farlesh s leb u negu. Tuj "da" izur ud civilizacija! Dushal ij (ni znaja ud kade) Freud, kojtu ij razbral chi ni treba da farlesh s leb (lel istenskjija chuhutin ni dava nishtu bizplatnu), negu s puparzhini i kaj, chi tuj ij usnovata na civilizacijata. Da badimi seriozni, dica! Aku da se puparzhemi ij civilizovanu i pushtenu, tugazi zlamenuva, chi i as sam se usukal u glavata i mozha da utida pukraj deda Freud Chuhutina. No vidi se chi modernija svet mlogu se bazirva na naukata na tozi "guru" chuhutin. Zatuj vajda vidimi i chujmi dnes pu sate medijni kanale i na sate starni da hurtuvat "pushtenu i civilizovanu" (to jest aku ni se bijat, tugazi se puparzhet). Takazi uchitelj, takvizi uchenici. Da zhuveji "civilizacijata"!

5:55 AM, September 25, 2006  
Anonymous Anonymous said...

U svzka s nagradite za prustutija, ima josh idin fel taj zvani Darwin nagradi imenuvani pu Charles Darwin.Tezi se prejgravat sled smratj ud hora kuja umiret u nekaj kaj niubichajin nachin uzrukuvan ud tejnata prustutija i sas tuj pumagat u napreduvanjetu na sveta prez izkljuchvanjetu na tejnite genve ud badeshtotu pukulenje.I josh neshtu,na balgarskji prost zlamenuva simplu,a nashtu prostu kujetu valjda smi-j zali ud vlajsata zlamenuva glupavu.

1:02 PM, September 25, 2006  
Blogger Nick said...

Da, i nagrádite Darwin sa jáku interesni (zváni još i “Oscar za prustáci”), vájda za nji dodi i na tej reda. Interesni sa i nagrádite Ig Nobel. Aku imati još i drugjije ideji, za kako bi blo interenu da piša tuka, sámu mi ubadeti!
U svazka s bakgarsćija jazić: Na balgarsći “prost”, “prostota” zlamenuva “simplu”, “simplitate” ama lel to pá na balgarsćin ima i “prostotija”, kujétu zlamenuva báš “prostie”. Katu sam bil iz Sofia mlogu častu sam čul da se uputrebuvat hurtite “prosták”, “prostotija”, “prostáški” (tuj véć utváde kantu grubijánin, “incult”, “necivilizat”) du katu “glupav” ij málku ustarena hurta i ni se náj haznuva ud po-mládite.

6:41 PM, September 25, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home