Saturday, November 17, 2007

187

Nuvina u Stár Bišnov
Sas dupuštenjétu na birova na Stár Bišnov Gjusi Nákov i na glávnija redáktor, prof. Ioan Sârbu, ugvádem tuka parvija broj na novata nuvina na Bišnova: "Foaia de Dudeşti" ali "Bišnovskata nuvina":
Ni bij štel da kritikuvam, zaštotu znája, či da namervaš mana ij mlogu lésnu, a da práviš neštu ij dosta trudnu. Ama ni moža da ni si ubáda i ás miseljta u svazka s tuj neštu.
1. Mi harésva idejata i sam saglásin, či seku sélče, várušče ali gradče ima nužda ud takazi fel publikácija, kadetu da badat zabelezani glávnite dugadjáji na obštnustta. Sam videl takozi neštu katu sam bil gustenin u Suedia, vaz sistra mi. Tá žuvej u idno gradče vájda po-manenu ud Smikluš, no tija imat mestna nuvina (misla či pá mesečna), kadetu sa zapisani neštá kaćétu: koj se ij rudil, koj sas kogu sa se užénali, kuja sa pukojnite – tuj satu ij sas svetičita – drugjije glávni dugadjáji ud različnite sferi na žuvota: kultura, sport, ekonomika i t.d. Taj či dumam: idejata ij hubava i žéla na tazi nuvina kolkutu se moži po-dalag žuvot!
2. Kako ni mi harésva:
- Na méne ličnu ni mi harésva nikak zaglávjétu na publikácijata. Se vidi či ne se trasilu zadosta, tuj ime ni mi ubážde ništu i – za me uprustiti –, ama kača gá ij ugudinu na baziknéš!
- Ni se spumenuva ništu za balgarete-palćene, kujatu sa usnuváli tuj sélu!
- Ni mi harésva niti tuj, či se piši po-više na rumansći ud kolkutu na palćensći! Nali u komunizma smi se reváli, či ni mu ustávet da si pišimi na náša jazić, a sigá, kugátu smi slobudni da ji pávimi, zašto da se bazikami? Spured méne, nuvinata ij trebalu da badi napávina báš naopaku: sédem starni napisani na palćensći jazić i idna starna sas "Na kasu /Sinteza" na rumansći!
- Ni mi harésva nikak "šalnata" ud na 8-ta starna, mi izgladva dosta "mrasna", osubitu či ij hurtata za parvija broj na idna publikácija, kujatu išti da badi seriozna. Sam saglásin i ij hubeve da néma cenzura, no avtocenzurata bi trebalu da rábuti!
Ni znája koj ij pisal palćenskata starna, misla či Uzun Toni Pelva, i išta sasém brátsći da gu zamola, da ima briga i da piši kolkutu ij vazmožnu po-právilnu:
- Stár Bišnov gu pišimi biz linjče megju dvete hurti;
- gulema briga na krájnotu "i" (sabuždenji, purudénji, izjavevanji, predláganji);
- u náša jazić imami "i" i imami "é" (kaćé, néka, sigá, sigášnija)
- imami sluvotu "gji" (mlogjije, drugjije i t.d.);
- gulema briga sas "s" i "z" (pišimi: "prikazći", "haznuviti" i t.d.);
- smi se naučili na palćensći da pišimi "Rumanija" i "Europa".
Se nadevam, či ni šté mi se razsardi nikuj za teze mojte manenite zabelezvanjéta i dabe čekam da prečeta (ne da kritikuvam!) drugjija broj. Na dubar pać!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home