Monday, October 08, 2007

179

Sudoku pumága protiv bulestta Alzheimer
Saglásnu idnija studiji naprávini ud Instituta pu Izslédvanjéta na bulestta Alzheimer ud Wisconsin, igrata Sudoku pumága protiv Alzheimer i Demencija. Taj kaćétu ud starna na tozi, kojtu igráj, se iziskva da si izračuni udnapreć badeštite stapći, tuj neštu pumága na muzaka, osubitu na logičnija proces, no pudubreva i koncentrirvanjétu. “Vazrastnite hora, sas hobby-ta kujatu da iziskvat rabota s muzaka, po-redku se razbulat ud bolesti kaćétu Alzheimer," – duma Craig Atwood, deréktur na Wisconsin Alzheimer's Institute. “Sudoku ij računat za idin takazi intelektuálin stimulánt”, ij dudávil toj. Seku idna ud 9-te kvadráta u Sudoku treba da sadarže cifrite ud 1du 9, biz tija da se puvtáret u idin i saštija red. Sudoku ij počnal da se igráj u sétnite 30 gudini, no ij stánal idin fenomen dabe sled katu ij bil populjariziran ud bivšija sadija ud Hong Kong, Wayne Gould (rudén u Nova Zeelandija).
http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=22237&sectionid=3510210
Nekolku sájtve sas Sudoku online:
========================================
Idna logura bizplátni spisánjita ud sate oblasti:
http://freefulltext.com
========================================
Listotu na 100-te náj-dubri knigji SF (science-fiction):
http://home.austarnet.com.au
Kolku ud tejn sti gji prečali?

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home