Sunday, September 23, 2007

178

Na 12 september sistrata Katarinka BUDUR, ud kongregácijata "Sv. Josif na Javlénjitu" ij puložila véčnotu ubićávanji u čarkvata "Ráždenjitu na Blažéna Divica Marija" ud Belene, Balgárija, čarkva kujatu ij pusveténa na blažénija Evgeni Bosilkov. (Du gudini za praznikuvami 10 gudini ud négvata beatifikácija).
Glávnu za spumenuvanji ij vájda tuj, či ud više ud 50 gudini nikuj još ne pulágal véčni ubićávanjéta u nikopolskata epárhija, a nášta palćénka ij parvata kujatu utváre ud novu tozi pać!
Liturgijata, kujatu ij počnala u 11 saháte, ij blá udslužina ud biskupa na Nikopolskata epárhija, monsenjore Petko Hristov, zágjnu sas još 10 guspudine. Sled liturgijata i sled predikata na biskupa Hristov, kojtu ij pudbelezal či tuj ubićávanji ij gulem dár za epárhijata, sistrata Katarinka ij zastánala napreć ultára ij ij prečala formulata na ubićávanjétata, parenj na francuzći jazić, posle na balgarsći jazić. Sled tuj ij kléknala napreć biskupa i ij dubávila ud négvata starna blágusova. Posle ij pudpisala listotu sas ubićávanjétata. Listotu ij blo pudpisanu i ud biskupa Petko Hristov i ud sistra Smaragda Russo ud Athena (garsku), oficijálnata rakovoditelća na sistrite josefinći. U tozi moment čarkvata ij počnala da rakupléska. Sled krája na liturgijata sate kujatu sa bli na misa sa dubávili maneni spomene. Na tuj praznuvanji ij blá i tejnata familija ud Stár Bišnov – tejnite rodnici, bráta i sistrata – kaćétu i rudbini, bližni i drugáre – obštu kulu 40 tima. Praznika sa gu uvažili i sisitri ud Athena, (Garsku) i ud Balgárija, ud različni konfesiji: vikentinći, pasionistći, josefinći, franciskánći, benediktinći i sestri na Májka Terezija ud Kalkuta.
Sistrata Káti ij rudéna na 20.03.1969 g. u Smikluš, Rumanija, kača tréćotu dite na Gjura i Katarinka Budur ud Stár Bišnov. Tá ima idin báču, Páli i idna sistra, Marijka. Sled katu ij zavaršila liceja u Stár Bišnov, ij počnala rabotata u grádsćija špitálj ud Smikluš. Sled 7 gudini rabota tám, na 26 gudini, ij počnala da se usešte pretaglina ud duhovnustta na Evangjélata. Za da si izpalni tazi duhovna žélba ij utišla da uči u kongregácijata "Sv. Josif na Javlénjitu" ud Cluj-Napoca, kadetu ij sedela idna gudina. Sled tuj, prez 1998 g. ij blá izpordina za još idna gudina u Severna Itálija, za da si prudalži škulisvanjétu, a posle, za još dve gudini – u Rim. Parvite ubićávanjéta kantu čarkvata sistrata Katarinka gji ij puložila prez 2001 g. u Rim, sled kujétu ij blá izprodina u Balgárija, vaz sistrite-josefinći ud Belene. Za da se pudgotvi za véčnite ubićávanjéta, ij bá izprodina vreme na tri meseca, megju september-november 2006 g., u Rim, i idin mesec, prez máj 2007, u Venecija.
(Pu materijále na Rosica Zláteva, korespondent na Rádio Vatikán).
Materijále na Rosica možiti da gu prečetéti na balgarsći na
http://www.oecumene.radiovaticana.org/bul/Articolo.asp?c=154688,
ali da gu čujti na http://62.77.60.84/audio/ra/00087156.RM (na balgrasći jazić).
Kaćé se ij useštela na tozi denj samáta sistra Káti možiti da čujti na
http://62.77.60.84/audio/ra/00087155.RM (na balgarsći jazić).
Svetičitata sa ud Nikoleta, kujatu ij bá i tá na tuj praznuvanji i se nadevam či za ji prekáži i na Rádio Timišvár.
Mlogjije drugjije svetičita možiti da viditi i na bloga na Svetlána:
http://karadzhova.blogspot.com/2007/09/blog-post_12.html========================================
Sigá 25 gudini profesora Scott E. Fahlmann ud universiteta Carnegie Mellon ij uputrebuval za paruv pać u idin mesáž izprodin prez kompjuter dve točći, idna linija i idna paranteza :-) za da pukáži idno razsmenu lici [emotikon]. Dnés, sinca puznávami tozi znák. Fahlman ij izprodil emotikone u idin mesáž na 19 september 1982 g., u rámćite na idna diskusija prez Internet; toj ij bil napisal tugázi: "Predlágam slédnite karáktere za unezi, kujatu ištat da se šálat. Figurata treba da se glade starniši, sas glavata pulégnata kantu levojtu rámu".

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home