Thursday, October 12, 2006

39

Petak 13 ali čarin petak
Idin nemsći profesor tvardi, či utre za badi idin ud náj-strášnite deni: i petak, i 13, ama káj či aku saberémi i numerete ud dátata - 13.10.2006 - tija dávat pá 13! Predišnija takaz denj, kojtu prez sabirenji na dátata ij dával 13, ij bil na 13 január 1520 g. a sledvaštija za badi na 13 máj 2011. Istu taj, profesora ubážde, či 2006 g. ij parvata, ud 1411 g. nasám, s dvá petaka 13. Parvija takaz petak ij “izbadnal” prez jánuar. U Germánija, 1/3 ud horata vervat, či moži da nji se sluči neštu hargjevu u petak 13. Ama tozi stráj ud petak 13 ij sámu idna bolest, idna fobija zvána paraskevidekatriaphobia, kujétu varvi ud garsćite hurti petak, 13 i stráj. Izgladva, či krastijánskata tradicija puddarže i tá tozi stráj ud petak 13. Ama tá gu právi utdelnu: straja ud dene petak i straja ud numera 13. Numera 13 ij svazan sas Isus i sas broja na horata, kujatu sa sedeli na Sétnata vičére (Isus i 12-te apuštole). Trinájsetija, kojtu ij stignal na tazi vičére ij bil Judaš, kojtu gu ij izdál. Istu taj, krastijánete se bujat ud petaka, zaštotu Isus ij bil propnat na križa u petak. Istu taj, nekuja teoloze tvardat, či Adam i Eva sa jáli ud jábalkata u petak i či Putopa ud Biblijata ij počnal u idin petak.
U menatotu, mlogjije krastijáne ni sa počnivali niti kakava rabota u petak i ni sa patuvali.
Prez 1800 g. británcete sa naprávili idin korab zván “H.M.S. Friday” báš za da izkurenat tozi stráj. Ekipáža ij bil izbrán u idin petak, koraba ij krénal na pać u idin petak a kapitáne na koraba sa gu zváli báš James Friday. I taj, kaćétu ij patuval koraba, u idin petak sámu se ij izgubil za doveka... Aku pántiti, problemi sa imáli i kosmonautete ud Apollo 13: na 13 april 1970 g. nji ij bil eksplodiral rezervora; dali tuj ima svazka sas lansirvanjétu na rakétata, kujatu se ij blá naprávila ud na plošta s numer 39 (13x3) točnu u 13:13 saháte?
Interesnu ij i tuj, či imenáta na mlogjije izvestni serijni ubijce sadrže pu 13 sluvá: Jack the Ripper, John Wayne Gacy, Charles Manson, Jeffrey Dahmer, Theodore (Ted) Bundy.
Tozi stráj ud petak moži da varvi ud po-deléku. Naprimer, u stárija rimsći kalindár, petak ij bil dene na Venus, boginjata na ljubovta. No sled katu Norsemen ij adaptiral kalindáre za anglo-ezičnite nárude, tozi denj ij bil zván pu Frigg ali Freya, skandinávskata boginja svazana sas ljubovta i seksa. Istu taj, u Skandinávskata kultura, geroja-bog Balder (boga na radustta) ij bil ubit na idin bankét ud boga Loki (boga na zlojtu i na ogane), kojtu ij bil dušal 13-ja na tozi bankét. Tuka analogijata sas Sétnata vičére ij očevidna i za tuj se duma, nikade da ni jadéš na idna tarpéza aku sa sámu 13 tima.
Broja 13 ij svazan i s broja na pagánsćija mesećin kalindár, kojtu sadarže 13 meseca. Tozi kalindár ij svazan i sas žénsćija mensis.
Druga dáta svazana sas petak 13 ud istorijata ij tazi, či u petak 13 oktober 1306 g., krále na Francuzku Philip IV-ja zágjnu sas pápa Kliment V-ja, sa bil arestuvali Jacques Demolay, glávnija učitelj na templiersćite ricáre i sa počnali da gji mačat i ubivat. U Anglušku, dene za publičnite ubesvanjéta ij bil u petak, a broija na trepćite, na kujatu ij trebalu da se vazkáči udsadinija na smrać ij bil 13... U stárija Rim, magjosnicite i vražitorete sa se sabireli na grupi ud pu 12, katu se ij vervalu, či 13-ja u grupata ij samija gjávla.
Spured numerolozite, numera 13 “ij niváljan” sámu zarad tuj, či toj varvi sled numera 12, kadetu imami 12 meseca u gudinata, 12 zodiákálni znáci, 12 bogve na Olimp, 12 plemená na Izrael, 12 apuštole na Isus. U gjindite Tarot, 13-ta gjinda ij smarćta.
Ima hora, kujatu na tazi dáta sa taj paralizirani ud stráj, či niti ni stánvat ud odara. Drugjije ni patuvat, tréćije ni kupuvat ništu na tozi denj. Saglásnu idna statistika, sámu u USA na tozi denj biznisa izgube megju 800 i 900 miljona dolara, taj kaćétu mlogjije hora udkázvat da utidat makár na rabota. Specijalista Donald Dosi, usnuvátel na Instituta pu fobijite ud Ashville, Severna Karolina, ubážde, či straja ud petak 13 izmačva megju 17 i 21 miljona amerikáne. Simptomite sa različni, katu moži da se stigni i du gulema pánika.
Kača dusvedočvanji za tuj, či straja ud petak 13 ij dosta žuv u dnéšnite deni, moži da se ubádi, či više ud 80% ud gulemite sgrádi némat 13-ja kát. Mlogjije letišta [aeroporte] némat pistata 13, mlogjije hotele némat niti tija 13-ja kát ali 13-ta soba [stája]. Ulicite ud Florenca naprimer némat numera 13. Lel to 12 i pulvina ali 12A ni kanjti taj strášnu...

1 Comments:

Anonymous Stepan Velchov said...

Brej, bash sam shtel da se uvera dali imat neshtu istensku u sate tezi prikazkji sas "petak 13". Taj, chi u petak 13 oktober (za kogutu sam razbral, chi ij dva pate 13) sam utishal na rabota i sam si pravil sate dlazhnusti, kacha u makar kakaj drugji denj. Znajti li kako sam sapkjasal? Lel tuj, chi nishtu zlo ne se dugudilu, negu naprotiv, sam imal srekjata da si utida po-ranu u duma, zashtotu shefa mi, kojtu sigurnu se ij plashil ud tozi denj, ne bil dushal na rabota. Taj, chi za mene tozi denj ij bil srekjin. Daj, Bozhe, po-chastu takvizi deni, kujatu da plashat glupavite, za da si uddahnimi i nija malku! Amen.

4:43 PM, October 16, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home