Wednesday, September 20, 2006

17

Náj stárija kondom ud na sveta se namerva u idin muzej ud Austrija. Toj datirva ud 1640 g. Ij mogalu da badi uputrebuvan po-više pate i, pu kaćétu ubážde “učebnika za uputrebuvanji”, originálin i toj ud unuj vreme i napisan na latinsći jazić, napreć upotrebata kondoma ij trebalu da se natupi u guraštu mleku, za da se izbegnat različnite bolesti. Namerin u mestnustta Lund ud Suedia, kondoma ij naprávin ud čarvu ud prase (svinja) i ij idin ud náj-interesnite 250 eksponáte svazani sas seksa ud “Tirolean County Museum” ud Austria.
========================================
Idin stár indijánin Cherokee sedi s unuka i mu ubážde:
- U žuvota na seku čeleć ud na taze zeme se káre strášin boj. Idin boj megju dváma valce. Idina ud tej ij hargjev: toj predstáve straja, jada, ninavidnustta, lakumijata, hámešnustta. Drugjija valć ij dubar: toj nosi rádustta, spukojnustta, uverénustta, istenata, krotkustta i milata.
Ditetu glade kantu deda:
- I koj ud tej za preigráj buja?
Stárija gu pugladva u učite i mu udguváre:
- Ondzi, kojtu za gu hrániš.
========================================
Vidimi sveta sámu idnaž, u ditinstvotu. Sled tuj, žuvejmi ud spomene.
(Louise Gluck)

========================================
Stiga da gladeš vnimátelnu neštu, za to da stáni ud idnaš mlogu interesnu.
(Eugenio d'Ors)

========================================
Hubustta na neštáta stujé u dušata na tozi, kojtu gji glade.
(David Hume)
========================================
Idin žurnalist pita deréktura na ludija špitálj:
- Kaćé si dadéti isáp, či nekuj ij uzdrável i či možiti da gu pusniti da si utidi u tej?
- Pa lel napalnimi idna vána sas uda. Ugudimi pukraja idna lužica i idna šola i ištimi na bulnávija da izprázni vánata.
Zurnalista se ij razsmel:
- Seku normálin čeleć za zami šolata!
- Á ja, mu udguváre doftura. Seku normálin čeleć za izvádi zaplatálćata na vánata...

3 Comments:

Anonymous Stepan Velchov said...

U svazka s kondoma napravin ud svinsku charvu: as dumam, chi tuj neshtu ni je bash takvazi "strashna" novust za nashte stari ud selata, aku si spumenemi, chi du skoru u seku kashta na ubivanji kalbasite, majushkjite i karvavicite sa se "nabivali" u svinskji charva. No zashto da ni flezimi i nija u reda sas dneshnija svet? Taj chi kako sa si razumeli nashte selene? Pochnali sa da izfarlivat svinskjite charva i da nabivat kalbasite u "charva" ud plastik. Kaj chi taj ij po-zdravu, po-modernu i ni treba da se chistat i mujat charva, kujatu "smardat". A za kondome, ni znaja da vu ubada koj paur uputrebuva takozi neshtu i dali mlogjije tima ud tej makar sa chuli za takozi neshtu. Satu drugotu ij samu dubro. Se zhuvi i zdravi!

7:21 AM, September 20, 2006  
Anonymous Stepan Velchov said...

U svazka s vnimatelnotu gladenji (to jest kuchenchetu, kujetu prujaveva interes kantu tuj kakotu gladet "vnimatelnu" dvete dica), mi ij dushal u pamekj idin vic ud vremeto na "pukojnija" ubit u decembera 1989 g. Kaj, chi pukraj vratata na idin magazin ij zastanal idin chelekj. Sled neku menut nazakj cheleka ij zastanal josh idin i na barzhi ij zastanal i trekjija i chitvartija i... za kasu vreme se ij napravila idna dalgja upashka ud hora, kujatu sa chekali neshtu. Etu, chi varvi josh idin chelekj, kojtu, katu ij videl upashkata ud vratata na magazina ij zastanal i toj na red, no ij pital chi "kako se dava tuka?" Nikuj ne znajal da mu udguvori i horata sa pochali da se pitat idin drugji, chi zashto sedat na red. Sled nekolku menute pitankata ij stignala i du parvija chelekj, kojtu ij bil zastanal paruv naprekj vratata na magazina. Katu sa gu pitali, chi zashto sedat na red i kako "se dava dnes u tozi magazin", toj ij udguvoril, chi ni se dava nishtu i toj ni cheka na red, negu mu ij prepadnalu tazhku (vajda ij pregladnel) i ij zastanal da se svesti i da si puchini malku.
Tuj vazhi za sate, kujatu smi zabravili unezi "svedashti i zlatni vremena".

7:34 AM, September 20, 2006  
Blogger fercastjva said...

Hahaha. Da bei Stepane ama si zabravil svarsvanitu:
Unez ditu sa sedel na upashka vaz magazina, katu sa razbral kako se dugudeva sa pital parvija zasto sedi ios na ret. Pa le toi i ubadil ci kachi siga da se mani katu i paruv u upaskata??!!

12:26 AM, September 25, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home