Monday, September 11, 2006

12

Iljuzija

1. Aku učite vu sledat kaćé se varti pargárevata točka, sled málku za viditi sámu idna fárba – pargáreva.
2. Zelénata katastrofa! Aku za gladeti sámu u čarnija znák + ud na srede, točćite kujatu se vartat za stánat zeléni.
3. Gulemata usukála! Aku se koncentrirati po za dalgju u sredata na znáka +, idna pu idna pargárevite točći za počnat da isčeznivat i za viditi da se varti sámu idna zeléna točka.
=========================================
Manenite čarni bukvi, napisani nejdi
udata moži lésnu da gji udnesé.
Ninapisanite u sarcito znáci
i da ištiš, ni moži da gji iztriš.
VI-ja Dalai Lama na Tibet, Tsangyang Gyatso (1682-1706)
=========================================
Tozi, kojtu ni znáj, i ni znáj či ni znáj
ij prusták – izbegvaj gu!

Tozi, kojtu ni znáj, i znáj či ni znáj,
ij dite – nauči gu!

Tozi, kojtu znáj, i ni znáj či znáj,
spi – sabudi gu!

No tozi, kojtu znáj, i znáj či znáj,
toj ij mudréc – sledi gu.
=========================================
Sled seku idno “O, Bože!”, kujétu ji ubádiš,
stujat hiljadi “Tuka sam”!
Rumi
=========================================
Istorijata na ljubovta treba da ja učiš
ud samáta ljubov.

Zaštotu tá ij nema i hurtadžijća
istuvremennu.
Rumi
=========================================
U idin svet kojtu tolkuz barži se globalizirva, nekuja civilizáciji sa si zapázili identiteta. Dogon, idin trib ud Máli sa idin takaz primer, kojtu učudva mlogjije tima. Báš se duma i tuj, či tija sa naslédnici na ekstraterestre. Na sájta http://www.crystalinks.com/dogon.html ima idna interesna státija za tejna náčin na žuvot i za legendite svazani s tejna proizhod.
=========================================
Náj hubanćija denj? Dnés.
Náj lésnotu neštu? Da grešiš.
Náj gulemata greška? Da se udkážiš.
Náj dubrite dáskale? Dicáta.
Náj gulemata tájna? Smraćta.
Náj opasnija čeleć? Lažáče.
Náj hubanćija pudárak? Da uprustiš.
Náj kasija pać? Právija.
Náj jákata putera na sveta? Verata.
Náj hubanka ud satu? Običta.
Náj gulemata prečulća. Straja.
Korene na satu hargjevotu? Egoizma.
Náj hubavata zabáva? Rabotata.
=========================================
Gjurka sedi na hurta s Bog.
- Bože, kako zlamenuva za Tébe idin miljon gudini?
- Idna sekunda...
- Ampa, Bože, kako zlamenuva za Tébe idin miljon dolara?
- Idin cent.
- Pa tugázi, Bože, badi dubar, pa dáj mi idin miljon dolara.
- Pučekaj, mola te, idna sekunda...
=========================================

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home