Wednesday, September 06, 2006

8

Kaćé da se zapišimi na Foruma?
1. Za flezimi na ádresa:
http://groups.yahoo.com/group/BulgariansFromBanat_worldwide/
.
Gore, u levicata, tám kadetu piši “Yahoo groups!” sas čarvénu, homa pukraja piši sas galabu: Sign In”, a pud tuj, “New User? Sing Up”. Nija za dadémi klik tuka, na “New User? Sign Up”. (Foto 1)

2. Za mu se utvori nova starna sas Create Your Yahoo! ID. Tuka za pudpalnimi sate dáti: ime, prezime, pol, za si izberémi idno putrebitelsku ime (Yahoo!ID), za si izberémi idna parola, za ja putvardimi. Na Security question za izberémi idno pitánče, či kako ištimi da mu pita aku já si zabrávimi parolata, za dadémi idin otguvor, sled tuj dátata na ráždenji (ij dubre da imati po-više ud 14 gudini!), poštensći kod. Sa zadalžitelni za pupalnivanji sámu “kaštičetata” kujatu imat napreć idno dzvezdiče. Po-dole za treba napišimi koda, kojtu se vidi (sas gulemi i maneni sluvá, istu kaćétu ij tám) i náj-dole za natisnimi “I Agree”. (Foto 2)

3. Aku ni smi napisali amerikánsći poštensći kod (ZIP code), za mu se utvori tréć ekrán, kadetu za mu se dadé vazmožnustta da izberémi daržávata, ud kujatu smi. Istu tuka, na žalt fond, za se pujavat unezi puljéta, kujatu grešovnu smi gji napisali, i za treba da gji puprávimi. Sled katu satu ij OK, za mu se pujavi ekrán, kojtu za mu putvardi i metu i drugjijete upisani dáti. Za natisnimi nadálja “Continue to Yahoo! Groups”. (Foto 3)

4. Sigá, smi nadzać na Foruma. Tuka za treba da natisnimi na “Join This Group!" Kojtu ij u desnicata, gore, napisanu s galabu. (Foto 4)
5. Za se utvori nov ekrán, kadetu za treba ugudimi koda, kojtu se namerva dole i sled tuj za natisnimi na “Join”. (Foto 5)
6. Sigá véć imami palin dostap na sat Forum!


========================================
Za tarpelivustta kujatu izvire ud ljubov
Idno dite ud detskata gradinka se mači da si ubuj butuščitata. Vidi či ni moži da se upati, pa vika drugárkata. Taglat i natiskat tija i dvámata, ama butuščitata ni se ustávet. Náj posle, sled mlogu maka, ditetu ij blo ubutu. Na čélutu na drugárka sa se pujavili kápći pot. Za tuj, ij blo na krája da révni, katu ditetu nji ij rékalu: “Guspogju, ama butuščitata sa ubuti naopaku...” Na istena, sa bli naopaku... Ne blo s nikak po-lésnu da gji sabujat, i pá sas pot, da gji ubujat na novu, tozi pać kaćétu treba. No sled tuj ditetu ij rékalu: “Drugárku, ama tezi ni sa mojte butuščita!” U mestu da počni da mu vika: “Zašto ni si mi ubádil du sigá!”, drugárka si ij zahápala ustnite i ud novu ij počnala da gu sabuva. Sled katu makata na sabuvanjétu se ij svaršila, ditetu ij rékalu: “Tezi sa butuščitata na moja brát. Máma mi ij rékala tej da gji ubuja dnés.”. Sigá véć drugárka ne znájala kako da právi... Dali da revé ali da se smejé? No, sas sétnite sili, ij počnala ud novu buja sas butuščitata. Katu, náj na krája, ditetu ij blo ubutu i napreć da ji izprodi za da utidi na igra, ji pita: “Ampa sigá, kade sa ti rakavicite? Treba da si ugudiš rakavicite, zaštotu van ij studénu”. Ditetu ij udguvorilu: “Sam gji baknal u butuščitata, za da ni gji raznisa”...
========================================
13 frázi za žuvota
1. Harésvam te ne za tuj, či kakaj si ti, a za tuj, či kakaj sam ás, kugátu sam blizu du tébe.
2. Nikuj ni zaslužva da prulivaš saldzi za négu, a ondzi, kojtu zaslužva tuj neštu, nikade néma da te razpláči.
3. Samu zaštotu nekuj ni te ubiče taj, kaćétu ti se išti na tébe, ni zlamenuva či ni te ubiče ud své sarci.
4. Istensći pirijatelj ij tozi, kojtu ti pudáva rakata i ti dupré sarcito.
5. Náj-mlogu ti fáli tozi, kojtu ij pukraj tébe, ama ti znáš, či nikade néma da badi toja.
6. Nikade nide se razdile ud usmivkata, báš i kugátu ti ij tažnu; ud kade da znáš, moži bi nekuj u tozi moment za se vljubi u néja.
7. Za sveta, ti moži da si si sámu idin čeleć, no za idin čeleć moži da si celija svet.
8. Nide si gubi vremeto s čeleć, na kojtu mu ij sé idno dali si du négu ali ni si.
9. Moži bi Bog išti da sretiš nekolku nipudhudjášti hora, napreć da sretiš čeleka, kojtu ij za tébe, za da si na jásnu sas sébe si.
10. Nide revá kugátu satu se svarši, razsmej se i rádvaj se, či ti se ij slučilu neštu.
11. Doveka za ima hora kujatu za te naranat no, za u seku slučaj, treba da prudalžiš da vervaš u horata.
12. Stani po-dubar čeleć i gladej da si na jásnu sas sébe si napreć da sretiš nekuj, s nadeždete či toj za razberé kakaj čeleć si.
13. Nide se mlogu barza, náj-hubavite raboti se slučvat kugátu náj-málku se čekaš.
Gabriel Garcia Marques
========================================

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home