Thursday, September 07, 2006

9

Aku se pitati či...

... kaćé izgladvam ás? Ej, taje nekaći...


... kako ima vatre, u idin mouse?


========================================

Neku miselj za ljubovta...

* Ij po-lésnu da ubičeš celija svet, ud kolkutu kumšijina ud pukraj tébe.
* Ondzi, kojtu ne ubičel nikugá, ne žuvel nikugá. (John Gay)
* Ljubovta ij unuj, kujétu se slučva na idin maž i na idna žina, kujatu ni se puznávat. (William Somerset Maugham)
* Lujbovta ij kača usmivkata – néma cennust aku ni ja pudariš.
* Ljubovta ij stára prikazka, no kujatu furt ij nova. (Heinrich Heine)
* Ljubovta ij idinstvenata igra u kujatu i dvámata možat da preigrájat.
* Ljubovta ij prostránstvotu i vremeto, udmerini sas sarcito. (Marcel Proust)
* Ljubovta ij idinstvenotu neštu, kujétu moži da se pudile bizkrájnu, biz da namaleva.
* Ljubovta dviži slancitu i sate drugjijete planeti. (Dante)
* Kugátu ubičeš istensći, seku denj nameriš neštu novu u tozi, kojtu gu ubičeš. (Pascal)
* Kako ij ljubovta? Nuždata da izleziš ud sébe si. (Charles Baudelaire)
* Verata právi satu da ij vazmožnu; ljubovta právi satu da ij po-lésnu.
* Ud kolkutu sadiš po-više, ud tolkus po-málku ubičeš. (Honore de Balzac)
* Aku ištiš da badiš ubičen, ubičej. (Seneca)
* Pakale ij idno mestu, idno vreme, idno stánji na savestta, kadetu néma nikakaj fel obič. (Richard Bach)
* Pakale zlamenuva da ni ubičeš više. (Georges Bernanos)
* Ni jé tolkus glávnu kako práviš, a kolku ljubov ugvádeš u tuj, kujétu ji práviš. (Májka Teresa)
* Ubrátnotu na ljubovta ni jé umrázata, a bizrazličnustta. (Elie Weisel)
* Ubadi mi kogu ubičeš, za da ti ubáda koj si ti. (Afrikánska puguvorka)

========================================

1 Comments:

Anonymous Eti said...

Mikice,
as ti "urmarisvam" i ti ceta satu kakotu pisis.Te cestitam ci pravis taz dubrajta rabota!Tuj mi stanalu idna katadensna dlaznust, ni ustavem da meni dene biz da preceta tojte interesnite redelceta.
Kakva i unaz "nevesta" ni bas moj da razbera.Sam duznajala ci toz obekt sa gu haznuvali marzelivite mazjie ga sa si izuvali butuste...dubre ci ni haznuvat i sega toz obekt ci bija sedel sate ubut :-)))

4:17 PM, September 19, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home