Sunday, December 20, 2009

484

U sveta na kompjuteristete ima idna hurta: „looping“. Etu kako zlamenuva, kugátu idin kompjuterin prográm flezi u taj-zvánija „looping“:
Deréktura na idna firma duma na sekretárćata:
— Za utidimi za idna nedele u čužbina, na idin kongres. Se nadevam, či za se useštemi hubeve tám, nija dvámata… Ti pákvaj satu, kakotu treba.
Sekretárćata, katu ij čula tuj, homa si ij zakanjtela drugáre:
— Za utida za idna nedele u čužbina, sas šéva. Imáj si briga za tébe!
Drugáre homa si ij zakanjtel libovnicata:
— Žinata mi za izpatuva za idna nedele. Taj či, pákvaj se da se mulatuvami!…
Libovnicata, kujatu ij blá dáskalća u idna částna škula, ij rékala na dicáta:
— Prez nedele za imam rabota, pa za fála ud škulata. Taj či, imati idna nedele vakáncija.
Idno ud dicáta homa ij zakanjtelu deda mu i mu duma:
— Dedi, dedi! Prez nedele némami škula. Si mi ubićál, či kugátu za imam vakáncija, za utidimi zágjnu u planinite.
Dedu, kojtu u nášta prikazka ij bil báš deréktura na firmata, i kojtu si ij ubičel mlogu unuka, ij zakanjtel udnovu sekretárćata i ji duma:
— Moja unuk za ima idna nedele vakáncija, pa za utida sas négu u planinite. Taj či, néma više da hodimi u čužbina.
Sekretárćata homa si ij zakanjtela drugáre:
— Skapi, ni šta hoda više u čužbina…
Drugáre si ij zakanjtel libovnicata:
— Ni šté možimi da se mulatuvami, zaštotu žinata mi néma da izpatuva.
Dáskalćata homa ij naznajéla škulárete:
— Problemata, kujatu sam ja imála, se ij upatila, taj či prez nedele za doditi redovnu na škula!
Unuka homa si ij zakanjtel deda:
— Dedi, prez nedele némami više vakáncija, za moremi da dodimi na škula. Na planinite za utidimi drugji pać…
Dedu homa ij zakanjtel sekretárćata:
— Moja unuk tamáj mi ij ubádil, či néma da badat u vakáncija. Taj či, za utidimi na kongresa.
Siga razbireti, kako ij tuj „looping“?

1 Comments:

Anonymous IvAnKa said...

... ceva de genul „buclelor“ obţinute în urma tăierii benzii lui A. Mo(e)bius...
...feed-back...
... „Cubul 1, 2, 3“
... „Ziua cârtiţei“
...

8:58 PM, December 28, 2009  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home