Thursday, December 17, 2009

481

Čitirite etápi na žuvota:
1. Vervaš u Mikuláš;
2. Ni vervaš u Mikuláš;
3. Se práviš na Mukuláš;
4. Izgladvaš kača Mikuláš.
* * *
Náj-strášnotu neštu gá ustareš ij, či znáš sate otguvore, ama nikuj nite pita ništu…
* * *
Žuvota ti dupušte da izberéš samiče, kako za práviš: ali za seš prez prulećta, ali za prosiš prez jesenjta!
* * *
Málku tima sa unezi, kujatu neštu právat, mlogjije sa unezi, kujatu sámu gladet…
* * *
Ni jé glávnu kolku kuštuva idna kniga. Po-glávnu ij kolku za te kuštuva, aku ni ja prečetéš…
==============================
Učenika ij dušal vaz učitela sas molbata da mu pumogni, da se udkupi ud jada.
— Pukaži mi toja jád – mu ij rékal učitelja. Toj izgladva mlogu interesin.
— U momenta ni sam jadosan, zaradi tuj ni moža da vu gu pukáža – ij udvarnal učenika.
— Dubre ij. Tugázi mi gu dunesi, kugátu gu imaš.
— Ama ás ni moža da vu gu dunesa, zaštotu, durdi gu nosa, cigrunu za se izgubi.
— Aku ij taj zlamenuva, či tozi jád, kojtu gu usešteš pu neku pać ni jé část ud tojtu istenskotu ás. Aku ni jé část ud tébe, zlamenuva či varvi nejdi ud van. Zaradi tuj, kugátu jada flezi u tébe te savetvam da se biš sas idin prat, durdi ni moži više da tarpi i jada da izlezi i da ragni van ud tébe…

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home