Monday, January 26, 2009

384

Mudri hurti:

Ud kolkutu učiš po-više, znáš po-više,
Ud kolkutu znáš po-više, zabráveš po-više,
Ud kolutu zabráveš po-više, znáš po-málku,
Taj či, zašto da učiš?
***
Aku ij istena tuj, či nija smi tuka za da gji pumágami drugjijete, tugázi drugjijete za kako sa?
***
Hitrija ni ubážde kakotu znáj, a prostija ni znáj kako ubážde.
(Turska puguvorka)
***
Da se práviš na prost kugátu treba ij náj-gulemata hitrust.
(Cicero)
***
Nekuja neštá ni možiš da gji puznáš. No ij nivazmožnu da razberéš kuja sa tija.
(Murphy)
***
Da misliš slobudnu ij gulema rabota. Da misliš právilnu ij još po-gulema rabota.
(Nádpis nad vratáta na Universiteta ud Uppsalla)

1 Comments:

Anonymous IvAnKa said...

Cici Miki ali chichi Miki:)
Ama sa sladci izgledete sas kotaracite i kotencetata. A i aforizmite (maksimi, sentenciji) ali poslovici (+puguvorci) napisani pud tej.
Za ti napisa i as kakotu peja:
Marljo, marljo, pisance, pisance,
Sas cerveno gerdance, gerdance,
Sinite mu ocicki, ocicki,
Svetjat kato zvezdicki, zvezdicki.

Stom go baba potarka, potarka,
To zapocne da marka, da marka:
Mirrr, mirrr, mirrr, mirrrr, pisance, pisance,
Sas cerveno gerdance, gerdance.

Pozdravi ot obutija kotarak:)
IvAnKa jr.

7:57 PM, January 30, 2009  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home