Thursday, January 22, 2009

379

ZAFÁLEM:
Na budilnika, kojtu me sabužde seku sutirna,
Zaštotu zlamenuva či sam žuv.

Na impozitete kujatu treba da gji pláštem,
Zaštotu zlamenuva či imam rabota.

Na mojta senća, kujatu me predružva seku denj na rabota,
Zaštotu zlamenuva či sam van, na slanci.

Na drejite, kujatu treba gji pera i pégla,
Zaštotu zlamenuva, či imam kako da ubleča.

I na unezi dreji, kujatu sa mi stánali tesni,
Zaštotu zlemenuva či imam jádenji zadosta.

Na stájite, kujatu treba da gji čista,
Zaštotu zlamenuva či imam idna kašta.

Na lármata ud kumšijete,
Zaštotu zlamenuva či ni sam gluf.

Na tuj, či treba čista sled mulatšága,
Zaštotu zlamenuva či imam drugáre

Na mojta drugárća, kujatu harči prez nuštta,
Zaštotu spi sas méne, a ne sas drugji!

Na mojta deštere, kujatu se revé či treba muji tárelete,
Zaštotu zlamenuva či ij u dumá, a ne iz ulicite!

I na krája, na sate dubávinite e-mail-e,
Zaštotu zlamenuva či imam drugáre, kujatu se mislat na méne...
========================================
Nekolkus gátanći:

Nikuj ja ništé uistena, ama niti nemu da ja izgubi. Kako ij tuj?
Rabotata (rabotnotu mestu).
***
Ud kolkutu po-više ja ima, ud tolkus po-málku ja vidiš. Kako ij tuj?
Tamninata.
***
Napreć da ji haznuvaš, trebna ji izčupiš. Kako ij tuj?
Jajcétu.
***
S kolkutu ij po-muskura, s tolkus stánva po-bela. Kako ij tuj?
Čarnata daska ud klasa.
========================================
Idna online igra: Miškata ud pudruma
Se igráji mlogu lésnu: sled katu se zaredi igrata, za dadéti klik na "Start" i za butati mouse pu pukázanija pać, durdi ni stigniti du "Stop". Parvite nivá sa mlogu lésni, ama po-natáta imájti briga da ni se jadosati tvarde mlogu…

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Sam stignala du 8-ija nivel? Ij stignal nekuj po na gore ?

3:16 PM, January 22, 2009  
Anonymous Anonymous said...

I as sam stignala pa du osmija, a destere mi du devetija. Ambaj istis ada se nadprevarvami?

12:16 PM, January 23, 2009  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home