Friday, January 18, 2008

204

Náj manenata igra ud tipa
"First Person Shooter 3D"

Pu princip ni si guba vremeto s igrite na kompjuter. Idinstvenata kompjuterna igra s kujatu sam si gubil nekupać sana ij blá Doom. Sétnija varijánt kojtu sam "gu pipal" ij bil Doom 3, i to sigá neku gudina. Taj či, katu sam nameril tazi napalnu tri-dimensionálna igra s teksturi, muzika, efekti i báš i s idin kas intro, mlogu sam bil učudin. U sámu 96 Kb imati cela igra, u kujatu da garmiti sata nošt... Igrata se zvé KKrieger i možiti da si ja iztagliti ud http://kk.kema.at/files/kkrieger-beta.zip. Kompjutera treba da vu ij náj-málku Pentium 3 na 1,5 GHz, 512 MB RAM, videokárta Force4Ti ali ATI Radeon8500 (ali po-hubavi) sas 128 MB VRAM, zvučna plátka i instaliran DirectX 9.0b. Za po-više informáciji možiti da pusetiti oficiálnija sájt na programatorete: http://www.theprodukkt.com/kkrieger
========================================
http://cfr.webgis.ro/
Sassém slučájnu sam pupádnal na gornija sájt, ud kadetu možiti da viditi, či kaćé hodat hajzlibánete u Rumanija. Proekta sadarže idna hárta GPS interaktivna, live, sas hajzlibánete na CFR taj či, pu princip, možiti da viditi u seku moment kade točnu se namerva idin hajzlibánj, s kakva skorust se buta kaćétu i informáciji svazani s broja na hajzlibáne, fela, rutata, štácijite ud na traseja i sahátete u kujatu stiga i se mánva ud seku štácija. U momenta sájta još se razrabotcva, taj či moži i da ni jé 100 aktivin, no za u badeštu ubićáva...
========================================
Vizitni kárti online
Aku imati nužda na barži da si napáviti vizitna kárta i imati printer i internet, sti se izvádili: za pusetiti sájta
ud kadetu možiti da si izberéti ud megju 4 stila, seku idin sas pu dvá modela, kujatu možiti da si gji konfigurirati uddelnu. Sled katu napišiti nužnite dáti, za baditi pitani dali žéliti da printirati pu 10 ali pu 8 vizitni kárti na idna hartija i u zavisimust ud váša otguvor za dubáviti idin fájl u formát pdf, kojtu za možiti da si gu listirati na váša printer. Lésnu, nali?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home