Wednesday, December 19, 2007

201

Málku istorija...
Sam nameril iz hartijite idna "stára" nuvina. Ij hurtata za "Banatske novine", broj 2 ud 29 december 1989 g. Ij nuvinata, kujatu ij izlezvala na srabsku-harvátsći jazić homa sled Revolucijata ud 1989 g. ud Timišvár.
Na 3-ta starna ima publikuvanu idno kasu naznajevanji kujétu ubážde, či na 25 december 1989 g., pu valnite na Rádio slobudin Timišvár, na rumansći i na balgarsći [palćensći] jazić ij blo izjavénu sazdávanjétu na Balgarskotu Družstvu ud Banát. Etu imenáta na členvete na "vremenitija" komitet na Družstvutu: Ivančov K[arol] (gu puznávati, ij hurtata za "drugárju"), Burov G, Fermendžin P[éru], Nákov V, Velčov P[éru], Augustinov P[éru], Gergulov G[juka], Kálčov K[onstantin], Kalapiš D, Avram G[juka] (moja drugár, za kojtu idin denj za vu prekáža kako smi pávili u Revolucijata ud 1989 g.), Markov N[ikola] (tojest ás), Bartulov N., Harlau P, Ronkov F, Fermendžin J[oci], Slávin J[án], Manea A[nton], Topčov Š[tefán] ("Čépu báči", s kojtu rábuta u BDB-R) , Augustinov G[juka] (náša monsenjor ud Timišvár), Vasilčin K, Čokánj A, Parvan A, Stojov P[éru].

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

http://www.vbox7.com/play:64890c84

3:07 PM, December 26, 2007  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home