Wednesday, August 22, 2007

168

Bajaga u Stár Bišnov
Véć ij oficijálnu i cigurnu: ucutre, pu rádio Timišvár sa ubjavili, či Bajaga za sviri u Stár Bišnov u sabuta, 25 august. Koncerta za počni u 21 saháte i cédulata za kuštuva 15 novi leja (150.000 stári leja).
Momčilo Bajagić Bajaga se ij rudil na 19. február 1960 g. u Bjelovar. S muzikata ij počnal da se zanimáva još ud škulár. Parvata formácija u kujatu ij učástval ij blá TNT (1974 g.). Sled niuspeha na tazi grupa, ij preminal u Ofi, a sled tuj u grupata SOS, u kujatu, prez 1978 g. sa svirili još Miša Aleksić, Vicko Milatović i Bora Đorđević. Sled kasu vreme sa si umenali imetu u Riblja Corba i sa počnali da právat istorija...
Bájaga ij sedel u tazi grupa vreme na 6 gudini, ud 1978 du 1984, kugátu ij izvádil parvija solo album, ¨Pozitivna geografija¨. Durdi ij sviril u Riblja Corba ne náj kompunirval, taj či na prasti možimi da izbrojimi négvite pesmi: “Ja sam se ložio na tebe”, “Nemoj srećo, nemoj danas”, “Kad hodaš”, “Muzičari koji piju”. Interesnu ij, či napreć da naprávi tozi album, ij bil predložil na Bora da si izberé nekolkus ud pesmite, za da gji ugudi na novija album Riblja Corba. Bora si ij bil izbrál sámu “Kad hodaš....
Albuma ¨Pozitivna gegrafija¨ ij bil zapisan prez november-december 1983 i ij izlezal na pazáre na 30 január 1984 g. Za da izvádi tozi album Bajaga ij bil pumognat ud Bata Kovač, kojtu ij napávil produkcijata, dosta miderna za unuj vreme, Krle ud Generacije 5, kojtu ij sviril na gitára i Neša Japanac na bass. Homa sled tozi album, kača gá sa se utorili vratáta na talánta za Bajaga, i toj nabarži ij bil naprávil još dve pesmi za Zdravko Colic (“Tvoje oči” i “Afrika”), tri teksta za Slađana Milošević (“Neko je tu”, “Kairo” i “Klovn i smrt”), teksta “Ulice mračne nisu za devojke” za grupata Aske, ij produciral idin album za Bezobrazno Zeleno...
Parvija koncert na grupata Instruktori Pozitivne Geografije se ij daržál u Zagreb na 12 april 1984 g. Ekipa s kojtu ij sviril ij bil slédnija: Bajaga, Cukić, Žika, Nele Stamatović, Vlajko, Bata Kovač, Dragan Mitrić.
Slédvat albumete: SA DRUGE STRANE JASTUKA (13. 03. 1985), JAHAČI MAGLE (06.09.1986), PRODAVNICA TAJNI (11. 11. 1988), NEKA SVEMIR ČUJE NEMIR (22. 11. 1989), ČETIRI GODIŠNJA DOBA (18.09.1991), MUZIKA NA STRUJU (01. 06. 1993), OD BIŽUTERIJE DO ĆILIBARA (12. 01. 1997), ZMAJ OD NOĆAJA (2001), Ruža vetrova Beograda (2004), Šou počinje u ponoć (2005) i stotini koncerte.
Bajaga ij užénat za Emilia, kujatu, napreć da rudi parvotu tejnotu dite, sina Márko, ij rábutila u Pusolstvotu na Birmánija ud Belgrád. Sigá ta sedi u tej i ima briga za Márko i za dešterete Angela. Pu kaćétu duma Bajaga, za négu náj-glávna ij familijata, i mákar či turnejete gu daržat deléku ud kašti, tezi kujatu gji ubiče sa náj-glávnite – po-glávni ud muzikata, po-glávni ud noscete...


Oficijálnija sájt: http://www.bajaga.com
Još idin: http://bajaga.dzaba.com/
Idin intervju prez internet: http://www.beocity.com/dejanc/intervju/bajaga.html
Pesmi za slušenji on-line: http://www.mp3raid.com/search/mp3/bajaga.html
Pesmi u formát MP3: http://www.nostalgija.com/muzika/b.php
Tekstvete: http://tekstovi.net/2,150,0.html
Za kitaristete, nekolkus tabulaturi: http://www.versuri-muzica.ro
========================================
Treba sámu da mestiti miškata nad tapanite... Ali natisneti “show key hints”, za da sviriti s tastaturata!
http://www.kenbrashear.com/
========================================
Za da si testirati skorustta na mozaka možiti da pusetiti slédnija sájt:
http://bfc.positscience.com/eval/bst.php
Tozi test se zanimáva sas audio-starnata na mozaka. Za čujti dvá zvuka i za treba da natisniti dvete strelći, u zavisimust ud kade varvi zvuka.
========================================
"Ti imaš toja pać. Ás imam moja pać. A kolkutu du hubavija pać, právilnija pać, idinstvenija pać – toj ni saštestvuva"
(Friedrich Nietzsche)

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home