Tuesday, August 21, 2007

167

Geniji u... pampers
Idno dve gudišnu mumiče ud Aldershot, Anglušku, Georgia Brown, ij uspelu da naprávi 152 točći na idin test IQ (test pu inteligentnust). Ekspertete dumat, či sámu 2% ud horata ud na sveta možat da dustignat takazi skor. Georgia ij stánala náj-mládata členka na angluškata asocijija MENSA. Májćata na Georgia, Lucy, mlogu ij falosa sas tejnotu dešteriče. Tá ij blá parvata kujatu ij sapćásala, či ditetu moži da uči mlogu barži. Na pet meseca véć ij znájala da palzi, na 9 meseca ij varvála na kráka, na gudina i pulvina ij znájala véć da se ubliče samá i ij blá kadarina da razguváre sas horata ud naoklu néja. Otu rodnicite sa si dáli isáp, či tejnotu mumiče ij izvanrednu, sa viknali profesorćata Joan Freeman ud Universiteta ud Middlesex za da nji testira ditetu sas testa za inteligentnust. Prof. Freeman ij uputrebuvala testa "Stamford-Binet" i ij mlogu zaduvolina ud rezultá. Tá ij zajavila za BBG, či "ditetu ima dve gudini i dévet meseca i moži da udguváre na pitánći na kujatu dicá ud pet - šést gudini ni možat da udguvorat. Idno dve gudišnu dite ni moži da darži dubre u rakata idinh plájvas i ni puznáva još fárbite. No tuj, kujétu me ij razvalnuvalu ij blo, či Georgia ij naštámplala idno kulelo máj savaršénu. Ij idno dite mlogu usobenu. Ij uspela da naprávi idin skor ud 152 točći, ama sam cigurna, či bi mogala da naprávi i po-više, ama ij trebalu da légni, zaštotu ij blá pustánata. A tuj, či vreme na 45 menute ij uspela da se koncentrira za da reši problemite, ij pá neštu izvanrednu".
========================================
"Se mačiš da se vazkáčiš na varha, no sled katu si stignal tám si dávaš isáp, či sate patišta utvádet nanadole". (Stanislaw Jercy Lec)
========================================
Kaćé da si naprávimi carule ud stár gum...
Parenji naštámpajti na kartonj kontura na kraka, a pukraja, na 1-2 centa drapneti još idin kontur;
Namereti idin stár gum i sas nož ali dile izrežeti guma pu kontura;
Ugudeti idnija pertli. Néma značénji materijále ali fárbata, badeti kreativni!
Ready 2 go!
========================================
I etu kako možiti da napráviti, aku vu ij ustánal još gum...

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home