Sunday, January 28, 2007

106

U nuvinata “Renaşterea bănăţeană” ud 23 január 2007 g. ima idna státija za Bišnova, kadetu smi pufálini, či lel káj, za rázlika ud drugjete selá, kadetu Kulturinte kašti sa stánali ali birtve, ali magazine, ali sedálišta na različni pártiji ali či sedat zatorini, u Bišnov se právat još kulturni i artistični progáme, ekspoziciji i dr. Ij pufálin i deréktura na Kulturnata kašta, Páli Velčov.
========================================
Prikazka za žábčitata
Imálu ij nekupać idnija žábčita, kujatu sa organizirali idna nadprevára. Tija ij trebalu da se vazkáčat du varha na idna mlogu visoka turna. Dole, naoklu turnata, se ij sabrál nárud ud različni životni, káj či za da gji ukurážva.
Počnala ij nadprevárata... Istenata vu ubáždem: nikuj ud publikata ne verval ud své sarci, či manenite, slábite žábčita za stignat du varha na turnata. Ij mogalu da čuš hurti, kaćétu: "O, pate ij tolkuz trudin! Nikade néma da stignat du varha". Ali či : "Néma kaćé da stignat du varha. Turnata ij tolkuz visoka!..."
Manenite, slábite žábčita sa počnali da pustánvat. Idno pu idno, sa počnali da pádet. No pá nekolku žábčita sa prudalžili da se káčat nanagore. A náruda ij prudalžil da vika: "Tolkuz ij mačnu! Nikuj néma da stigni du krája!"...
Sé po-više žábčita sa pustánvali i sa napušteli nadprevárata. Ama idno žábče ij prudalžilu nagore, i nagore, i nagore... Izgladvalu ij, či to néma da se predadé!
Sate drugjijete žábčita sa napusnali, pustánati, izmuréni, nadprevárata. Udvan tuj idnotu manenu žábče kujétu, sled mlogu trudba, ij stignalu náj posle du varha na turnata.

I lel razbire se, sate sa šteli da razbert, či kaćé ij uspelu to da naprávi tuj neštu. I sa počnali da ji pitat. A to se ij dukázalu, či tuj žábče ij blo... glufu!
A ás kako da vu riča? Badeti i vija glufi, kugátu sate ud naoklu vu dumat, či ni šté možiti da si izpalinte vášte saništa. I furt se misleti i si dumajti: ás tuj moža da ji napráva!
========================================
Na http://www.thesuperheroquiz.com/ za nameriti idin test, kojtu za vu pukáži sas kakaj geroj ud “comics” (naštámpani knigji) si preličeti. Na méne e kako mi ij izlezalu...
========================================
Igrulća za vazrastni
Aku imati 35.000 euro, možiti da si kupiti idin automobil – ali da mu riča moturbicigli?- izvádin kača ud filmete SF. Hubavotu tuka ij tuj, či se právat sámu kulu 500 broja u gudinata, i satu ij naprávinu račnu. Na idin “automobil” rábutat 50 hora vreme na 10 nédeli. Motura ima 659 mc, 68 kune, stigni du skorust na 185 km/sahát, stigni ud 0 du 100 km za 8,2 sekundi, taži 543 kila. Ima mestu za dváma hora, idin nadzać drugjija.
http://www.carver.nl/
========================================
I idin link, málku karvav... http://tuleni.hit.bg/indexbg.html
========================================
Aku se čuditi, či kako ima u glavata na idna žina...
http://www.ainmarh.com/women.htm

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home