Monday, December 11, 2006

87

Nide me mrázi, či sam digitálna...
Takozi neštu bija rékali hubavilćite Kaya, Ilana, Webbie, Sophie Winters, kujatu se duma či sa náj-hubanćite virtuálni žini ud na sveta. Tija, kaćétu i mlogjije drugjije modeli, možat da se borat za titlata “Miss Digital World”. Konkursa “Miss Digital World” se namerva na tréćata edicija. Toj ij počnal na 10 márt t.g. i za se zavarši prez december t.g. Ima dve semifináli, sas pu 7 modeli izbráni za finála. Kuja sa 7-te semifinalistći ud drugata semifinála možiti da razberéti ud tuka:
Kača gá vu čuja: stiga s kirurgijata! Ištimi sigá piksele...
Bizplátin software za právenji na digitálni “bulći” za nameriti na
http://missdigitalworld.daz3d.com/index.php?refid=432845062. Vreme da imati...
http://www.wired.com/wired/archive/12.11/virtual.html#
========================================
Definiciji:
Cigárče: Málku tutunj uvit u hartija, sas oganji na idina kráj i idin marul na drugjija.
Lektor: Izkustvotu da prefarliš informácijata ud zabeležćite na lektora u tezi na studenta, biz da menat tija prez uma na niti idin ud tej.
Kompromis: Izkustvotu da pudeliš idna torta pu takazi náčin, či sekuj da misli či toj ij dubávil náj-gulemija daráb.
I.t.d.: Idin znák kojtu právi drugjijete da mislat, či znáš po-više neštá ud kolkutu u istena znáš.
Opit: Imetu dádinu ud horata na tejnite grešći.
Atomna bomba: Idno iznajédvanji kujétu da ugudi kráj na sate iznajédvanjéta.
Filosof: Idin prusták kojtu se mači prez celija žuvot, za da se hurtuva za négu sled ga umré.
Diplomát: Nekuj, kojtu ti ubádi da utidiš na gjávlete pu takazi náčin, či ti báš i se misliš da počniš patuvanjétu.
Oportunist: Nekuj kojtu počni da se kapi sled katu, biz da išti, ij pádnal u Rángata.
Rubijáš: Idin, kojtu ni jé s ništu različin ud drugjiete... sámu či négu sa gu uluváli...
Séf: Nekuj, kojtu dodi po-ránu kugátu ti zakasneš i kojtu zakasnej, kugátu di dodiš po-ránu.
Politik: Nekuj, kojtu ti zarasi rakata pu vreme na izborete i uvervanjétu sled tuj.
Doftur: Nekuj, kojtu ti ubiji bulestta sas medecini, a posle te ubij tébe, gá ti pukáži kolku kuštuvat.
========================================
Idna šega, kujatu sam ja čul dnés ud Olivera:
Káj či idin náš palćenin ij štel da razberé i toj kako ij sas tozi Internet, pa vidi či piši “klikni tuka”. I čeleka ij kléknal...
========================================
I idna gátanka:
Kojtu gji právi, gji purdáva. Kojtu gji kupuva, ni gji haznuva. A kojtu gji haznuva, ni gji vidi. Kako ij tuj?
Drážti natisnat levija butonj na miškata i tagleti kantu desnicata, za da viditi otguvore:
Tuka: [Ráklete]
========================================
Mp3 Realm
Mp3Realm ij idnin motur za tresanji, s pumuštta na kojtu možiti da nameriti muzika u formát mp3 i tekstve. Toj moži da trasi pu izpalmnitelj, pu ime na pijesa ali pu žánr. Ni sam cigurin, či kolku ij legálin ali ni, ama lel moži da se proba...

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home