Monday, November 27, 2006

78

Uléj ud slanca-májća u mestu motorina
Profesora Valer Andone ud Colegiul Tehnic „Miron Costin“ ud Roman, kojtu ima idna zemedelska asocijácija ni uputrebuva više motorina za négvite trakture, a uléj ud slanca-májća! Sámu prez zimata, kugátu ij studénu vremeto, toj umeše u uléja i motorina (50% - 50%). Trakturete utvádet mlogu dubre, biz niti kakvi problemi, a sled tej meriše na prážini pitčita...
Valer Andone, kojtu ij sobstvenik na asocijácijata “Albina” ud sélutu Ştefan cel Mare, ima pet trakture kujatu, sas palni rezervore sas uléj ud slanca-májća, vrat pu 250 hektára zeme. Na moturete toj ne právil nitikakvi modifikáciji, a niti performánsa ne izpádnal. Naprotiv, tija se mážat po-dubre. Taj ij sapćásal, či izlezva s mlogu po jéftinu, po jévtinu i ud aku bi uputrebuval biodiesel ud sináp. Andone duma, či za izvránjitu na idin hektár zeme treba kulu 20 litera uléj, du katu aku bi vrál sas motorina, bi mu trebalu više ud 30 litera. Idin liter uléj kuštuva kulu 20.000 leja, a idin liter motorina – 33.000. Andone ij sejal 40 hektára sas slanca-májća. Na seku tona seme, presata izvádi 400 litera uléj, a produkcijata na hektár ij ud kulu 3 tona. Taj či, ud celija teren, toj izvádi kulu 8 tona, kojtu mu stiga za sate trakture. Tájnata sedi u tuj, či uléja treba da badi zadin naprávu ud presata za uléj, biz da badi rafiniran ali prerabotin. Nekuja dumat, či sled négvite trakture meriše na prážini pitčita, a pak drugjijue dumat, či meriše na prážini krumpele...
========================================
"Robopolis" – parvija magazin kojtu purdáva humanoidni robote
“Náj-dubrija prijatelj na čeleka ni láji više, negu te nosi du odara, ti prekázva prikazći za da zaspiš i hára sassém málku energija” – tozi ij bil motto uputrebuvan na udkrivanjétu na “Robopolis” - parvija magazin kojtu purdáva robote preličešti na čeleć, utorin u Paris. Aibo, Mindstorm NXT ali KHR-1 sa si čelaki mirni novite sobstvenici da gji zamat u kašti. Ud "Robopolis" možiš da si kupiš metáčći, instruktore pu fitness, dáskale za izučávanji na čuždi jazici, pijaniste i báš i takvizi robote, kujatu da te nosat du odara i da te prespat s prikazka.
========================================
Se pitam...
...Kakva fárba za ima idin kameleon, aku gu ugudiš u sobče tapetiranu sámu s ugledála?
...Aku ni četéš nuvinite, ni si informiran. Aku pak gji četéš, si dezinformiran!?.
...Aku horata se taglat ud majmune, zašto ima još majmune na sveta?
...Lel martavija i taj ij zalupin u ráklete, a tija sa zakupani u zemete. Pa tugázi, zašto treba da se nabiji lupkata s gozdeje?
...Za svetlinata znájmi sas kakva skorust se buta. Ampa tamninata?
...Zašto limonevija sok ij sintetičin, a u solucijata za mujenji tárele se ugvážde istensći limonj?
...Zašto minerálnata uda, za kujatu se duma, či ud stotini gudini izvire ud zemete, ima napisan na etiketa sroka du kojtu ij valida?
...Zašto Tarzán néma brada?
...Zašto ciganćite, kujatu gátat, nikade ni preigrávat na LOTO?
========================================
...Pablo Diego Jose Francisco de Paula Juan Nepomuceno de los Remedios Crispin Cipriano de la Santisima Trinidad Ruiz y Picasso ij piktirval vreme na 75 gudini, u kujétu ij naprávil kulu 13.500 risunći i pikturi, 100.000 gravuri, 34.000 iljustráciji za knigji i 300 skulpturi.

1 Comments:

Anonymous Stepan Velchov said...

Brej, interesna idejata s ulej umestu motorina. Pa dumash, chi merishe na prazhni pitchita ali prazhni krumpele sled traktura? Josh po-dubre bi blo aku umestu razlichni rastbi, na nivata izrabotina ut tezi trakture, bija niknali prazhni pitchita ali prazhni krumpele, gutovi samu da gji jadesh. Ali zashto ne prazhni kalbasi ali pichenkji, lel i taj nablizhva ubivanjetu na svinjate. Neka da vu ij nazdravi na sincata!

6:42 AM, November 29, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home