Friday, December 01, 2006

80

Konkurs
Nikoleta mu naznajeva, či aku ištimi lésnu da preigrájmi 500 (I-ta nagráda), 300 (II-ta nagráda) ali 200 euro (III-ta nagráda), da učástvami u konkursa za proekti s temata “Diversitatea - o şansă în plus pentru viitor”. Možat da učástvat, sas pisani materijále, audio, foto ali gráfika, taj profesioniste ud mass-mediata, kaćétu i nipravitelni organizáciji ali makár koj mlád, kojtu ima ideji i inicijativa. Kampánijata ima u predvid da se ubarni kantu mládite ud 16 du 30 gudini. Proektite treba da badat izprátini du 12 december 2006 g. prez e-mail na info@per.org.ro. Parvite 10 proekti za badat predstávini na sájta www.divers.ro, ud kadetu možiti da razberéti po-više neštá u svazka s tazi tema.
========================================
Van sas martavite?!!
Na idnaž sas náštu flezvanjé, na námu, žuvite, u Europejsćija Sajuz, izgladva či za treba da flezat i nášte pukojni... Martavija, káj či, za treba da badi prekrit sas biodegradabilina prekrovka (pamučenata vájda ij dubra?), zatorin u standardizirani rákle i ustávin u kapélata; ud du gudini, ni šté badi slobudnu da se moli i užálva pukojnija u kašti, a sámu u preprávinata kapéla. A prez darvenite rákle, kujatu treba da sa ud lipa i dubéli tri centa, ni treba da menuva udata. (Dali, napreć da ugudiš martavija, za treba da dukážiš, či prez ráklete ni menuva uda, katu gji napalniš s uda?) Taj či, kátu europejcete váć sa mu naučili, či kaćé treba da ubivami prasetu i da právimi ricija, sigá mu učat i kaćé da si zarávemi martavite. Kaćé na čure ni se bunat tija, či parenj bi trebalu da se naprávat škuli, kanalizácija, dubri patišta u seláta, pa dabe sled tuj da mu učat kaćé da si zamimi sétin izbogum ud nášte pukojni...
========================================
Čeleka se ij rudil biz kašta i taj ustánva prez celija žuvot. Aku razberéš tazi istena, za se umenéš mlogu. Ni šté trasiš više kašta – zaštotu tá ij udvan tébe, ij različna ud tébe. A sinca trasimi kašta. U momenta, kugátu si dadéti isáp, či sveta ij iluzija, u mestu da trasiti kašta, pučneti da gu trasiti ondzi, kojtu se ij rudil biz kašta, saštestvotu, na kujétu sadbata mu ij da néma kašta. Néma kaćé da imaš kašta. U tuj sedi satu čudu: u momenta, kugátu razberéš, či néma kaćé da imaš kašta, satu ud naoklu tébe, bitijetu, stáni tojta kašta. I tugázi, makár i kade da se namervaš, si u tojte dumá. OSHO
========================================
Ditetu kantu Boga:
- Bože, u mestu da ustáveš horata da umiret i da treba da práviš drugjije, novi, zašto ni gji páziš tezi, kujatu véć gji imaš?
========================================
Usobin virus
McAfee Avert Labs sa zajavili, či se ij pujavil nov virus u sveta na kompjuterete, W32/Realor.worm. Interesnotu vaz négu ij tuj, či toj se razprustraneva prez ...filme! Nideti se pláši, ij hurtata za sigá sámu za filmete u formát Real Media (.rmvb). Opasnustta ni jé taj gulema, zaštotu málku hora uputrebuvat dnés filme u tozi formát.

1 Comments:

Blogger Eti said...

Ti zafalem, Miki!!! Se nadevam ci za uchastva neku palcenin u toz konkurs!

7:12 PM, December 01, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home