Sunday, December 10, 2006

86

Parvotu mestu na “Carpathian Adventure 2006”
U sreda, 10 august 2006 g., u planinite Bucegi, se ij bil dál stárta na VI-ta edicija na meždunarodnata kompeticija “Carpathian Adventure”, náj gulemata ud Iztočna Europa. Ij trebalu da se izmenat 200 kilumétera, katu u tuj vreme ij imálu káčvanji na planini, slezvanji na korda, hodenji s bicigla mountain bike, právenji na pluta i pluvanji s néja i strelvanji sas lak. Sa učastvali 31 ekipi ud 4 daržávi - Rumanija, Slovenija, Madžersku i USA. Ij imálu dve kategoriji: “naprednati”, sas trasej ud 200 km i “načináešti”, sas trasej ud 150 km. Konkursa sa gu zavaršili sámu 20 ekipi.
Ekipa “Sikolete na Rángata” [Brrr! Kaćé kanjti!!!], tojest na rumansći “Şoimii Arancăi” - Jáni Vasilčin i Luki Válkov ud Stár Bišnov, Vasile Mihaela ud Timišvár i Flutar Bogdan ud Smikluš - sa zali parvotu mestu u kategorijata “načináešti”, sas idno vreme ud 36 saháte. Interesnu ij, či ekipa kojtu ij zal parvotu mestu na kategorijata “naprednati”, ij izvádil idno vreme ud 37 saháte. Ud tuka razbiremi, či nášte mončita sa mlogu hubavi! Brávo!
========================================
Náj-guraštata zime ud 1.300 gudini nasám
Taj tvardi ausrijsćija izsledovátel Reinhard Boehm. U Germania naprimer, u nekuja zoni ij imálu, prez menatata nedele temperaturi ud 18 grádusa, tojest ij blo po-guraštu ud kaćétu prez meseca juni tazi gudina. Saglásnu revistata "Focus", aku za prudalžimi pu tozi náčin, prez 2080 g. Antárktika za ustáni biz léd...
========================================
Parvata tájna na ljubovta
Da darevaš ljubov ij neštu glávnu, istensku, hubanku, zaštotu tugázi si králj. Da dubáveš ljubov ij neštu drébnu, kaćétu sa deláta na prosjaka. Nideti bade prosjaci. Makár u ljubovta, badeti kraljé, zaštotu ljubovta ij bizkrájna; možiti da darevati kolkutu mlogu žéliti. Nideti se bujá, či tá bi mogala da se svarši i či idin denj za si ričéti: “Bože! Némam više niti kápka ljubov za darevanji”. Ljubovta ni jé neštu, kuijétu da se meri na kila, a ij neštu, kujétu se meri pu kvalitet; tá ima tozi kvalitet, či rasté kugátu darevati i se namaleva, kugátu ja daržiti sámu za vás. Aku ustáni sámu u vás, tá za umré. Darevajti kolkutu možiti po-više. Ni treba da vu ij briga. Moži bi nekuja za misliti: “Za si darevam ljubovta sámu na nekuja hora”. Vija ni razbireti tuj, či vatre, u vatre, u vás, imati tolkus mlogu... sti kača oblak, kojtu ij gutov da si razsipi ćišata nad satu. Na oblaka ne mu briga dali za si razsipi ćišata nad planini, nad gradini ali nad okeána – tuj za négu ni jé glávnu. Toj žéli da se uslubudi, i tuj uslubudevanji mu dáva idna izvanredna useštba. Parvata tájna ij tazi: Nikade nideti iska da baditi ubičeni. Nideti čeka ljubovta, katu se misliti, či ja zavredvati, i nideti misli, či za ja darevati sámu aku za vu se išti tuj neštu.
OSHO
========================================
Na Márs ima uda
Laboratorete ud NASA, sled katu sa pregladeli nekolku svetičita sas “čarvénata palneta” naprávini ud Mars Global Surveyor, sa stignali du izvoda, či na Márs ima uda, taj zamraznata, kaćétu i u formata na pára. Tazi uda ij blá “namerina” u krátera Newton. Interesnu ij i tuj, či pu kaćétu izgladva, NASA sa izgubili vrazkata sas kosmičesćija aparát Mars Global Surveyor, katu sétnata vrazka s négu ij blá na 2 november. Mars Global Surveyor ij náj-stárija ud dejstvaštite aparáte na NASA ud na čarvénata planeta - toj se namerva tám ud 10 gudini.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home