Thursday, November 16, 2006

68

Šaha moži da badi hubanći...
Tazi ij konkluzijata na kujatu stignimi, aku puglademi svetičitu na Grand Masterćata Alexandra Kosteniuk, 10-ta žina kujatu ij preigrála idna, pu tradicija, “mažka” igra. Taj či, mončita, aku já sti se naučili da gladeti sámu máčve pu žénsći tenis, já se pumisleti málku i na šáha...
========================================
TATU
Náj-izvestnata ruska trupa ud sate vremená

Dueta “TATU” ij bil sazdádin prez 1999 g. Proekta ij bil izmislin taj, či da badi sastávin ud dve mumičita, kujatu “sa si izgubili pamećta” ud ljubov idna kantu druga. I taj se ij rudila legendata na dueta. Tá mu hurtuva za tuj, či u silnite usteštbi, kaćétu naprimer u ljubovta, ni moži da ima gránici. Parvija single na dueta “TATU”, "Я сошла с ума", (Sam puludela) ij debjutiral pu rádio prez 2000 g. Pesmata ij zala homa parvotu mestu u klasácijite ud na rádio, a saštu taj i videoklipa, kojtu za paruv pać ij bil pusnat pu MTV Russia.

Я СОШЛА С УМА

Я сошла с ума, я сошла с ума

Мне нужна она, мне нужна она
Я сошла с ума, я сошла с ума
Мне нужна она, мне нужна она

Я СО-ШЛА С У-МА

Меня полностью нет,
Абсолютно всерьез.
Ситуация help.
Ситуация SOS.

Я себя не пойму
Ты откуда взялась
Почему, почему?
На тебя повелась

Выключается свет
Я куда-то лечу
Без тебя меня нет
Ничего не хочу

Это медленный яд
Это сводит с ума
А они говорят - виновата сама
А они говорят - виновата сама

Я сошла с ума, я сошла с ума
Мне нужна она, мне нужна она
Я сошла с ума, я сошла с ума
Мне нужна она, мне нужна она

Я СО-ШЛА С У-МА
МНЕ НУ-ЖНА О-НАААА

Без тебя я не я
Без тебя меня нет
А они говорят,
Говорят это бред

Это солнечный яд
Золотые лучи
А они говорят
Надо срочно лечить

Я хотела забыть до упора и вниз
Я считала столбы и растерянных птиц
Без тебя меня нет, отпусти. отпусти.
До угла по стене, мама-папа прости..

Я сошла с ума, я сошла с ума
Мне нужна она, мне нужна она
Я сошла с ума, я сошла с ума
Мне нужна она, мне нужна она

Раз, два после пяти
Ма-ма папа прости
Я со-шла с у-ма
Раз, два после пяти
Ма-ма папа прости
Я со-шла с у-ма

Я сошла с ума, я сошла с ума
Мне нужна она, мне нужна она
Я сошла с ума, я сошла с ума
Мне нужна она, мне нужна она

Я сошла с ума, я сошла с ума
Я сошла с ума, я сошла с ума..

Členćite na TATU sa Lena i Julia.
Lena (Elena) Sergeevna Katina ij rudéna na 4 oktober 1984 g. u Moskova, u familijata na muzikánta Sergej Katina. Ud na 4 gudišna vazratst ij počnala da učástva u različni muzikálni kražoci. Na 10 gudini ij stánala solistka u izvestnija detsći ansámbal “Avenue”, kadetu ij pela vreme na tri gudini. Ud na13 gudini ij stánala členka na vokálnu-instrumentálnija ansámbal "Непоседы", kadetu se ij zapuznála sas Julia Volkova i u kasu vreme dvete sa stánli dubri prijatelći. Na 15 gudini ij učástvala u kástinga za proekta TATU i ij zala parvotu mestu. Drugotu mumiče uklučinu u proekta, Julia Volkova, ij blá na drugotu mestu, homa sled Lena.
Julia Olegnova Volkova ij rudéna na 20 február 1985 g. pá u Moskova, u familijata na bugat biznismen. Na 7 gudini ij počnala da uči pián a ud na 9 gudini ij členka i tá na detskata grupa "Непоседы". Na 14 gudini ij učástvala i u kástinga za proekta TATU. Na 23 september 2004 g. Julia ij rudila idno mumiče, Victoria Pavlovna Volkova. Baštata ij Pavel Sidorov (Pasha), ama dváta ni sa bli žénati i sa se razdelili na kasu vreme sled rždenjétu na tejnata deštere.
Dali u istena dvete sa lezbijći? Za vu ustáva da iznameriti sami!
Nekolku oficijálni video-klipve za nameriti na:
http://www.tatu.ru/en/video.html

1 Comments:

Anonymous Stepan Velchov said...

Dali sa lezbijkji ali ne? Bash ni me interesuva tuj neshtu. Aku dvete mladi "sa puludeli" tuj ni zlamenuva chi treba i nija da badimi ludi. Utkritu ubazhdem, chi sassem sam se ugnusil ud tazi "gnusnava" reklama. Sate ishtat samu da mu hvanat vnimanjetu i zaradi tuj neshtu uputrebuvat sate vazmozhnusti. Kako me interesuva mene aku dve "ludi" sa lezbijkji ali ne. Tazi ij tejnata i samu tejnata rabota. Taj kakjetu nikuj ni se interesuva ud moja zhuvot, dali imam kako da jama ali s kako da se ublecha, sashtu taj i mene ni me interesuva zhuvota na tezi, kujatu se darzhat i se ishtat "dzvezdi" (stars). Neka trasat da uludat drugjije, as idin sam sit ud tej sate i ud satu tuj, kujetu mu utravisva seku mig ud zhuvota. Ishta da me ustavat u mir i neka si pejat ludustta pu drugjije mesta. Mislil sam, chi u demokracijata sekuj mozhi da zhuveji spukojnu, biz da badi napadnat ud drugjijete u negvata intimnust, no vida chi sam greshil. Sate kujatu vikat po-jaku i kujatu sa po-bizubrazni, sate tezi predelevat i samu tija se chujat. Imam nuzhda da me ustavi sveta da seda malku sam as samichekj sas mene. Ishta da se chuja mene i da se vida samu mene, pa sled tuj za si naprava vreme da slushem i da gladem i drugjijete.

7:06 PM, November 16, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home