Monday, November 09, 2009

446

Idna nuvina ij ugudila na čitátele slédnata pitanka: „Kuja sa náj-sréćnite hora?“
Etu čitirite otguvore, kujatu sa bli nagradéni:
* Zanajatčijina ali artista, kojtu duvolnu si tananika neku melodija sled dubre svaršinata rabota;
* Ditetu, kujétu gradi kaštéli ud peseć;
* Májćata, kujatu si kapi ditenčitu;
* Doftura, kojtu ij svaršil idna tažka operácija i ij spasil idin žuvot.
Pu kaćétu viditi, u niti idin ud tezi otguvore ni se hurtuva za pari, za putera ali za materiálni neštá!
* * *
Aku imaš sréća, možiš da stániš po-bugát, ama ne i po-madar!
* * *
Unezi, kujatu uputrebuvat náj-gulemata část ud tejnotu vreme za da právat nosce častu pate si dávat isáp či unuj, kujétu ji žélat náj-više, ni moži da se kupi…
* * *
Optimista utváre seku sutirna péndžarata i duma:
— Dubra sutirna, Bože!
Pesimista se dubliži seku sutirna, sanin, du péndžarata i duma:
— Bože, pá ij sutrina!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home