Tuesday, November 03, 2009

440

Znáš či si balgarin aku:
* Moskviča ij cennust, kujatu se naslidva ud parvurudénija sin.
* Rodnicite imat briga za ditetu durdi to ni uzreji sassém, tojest durdi ni navarši makár 48 gudini.
* Májća ti flezi u sobata, kadetu ti spiš sas žinata, za da pruveri, dali ti ij zavit krasta.
* Jadéš časnov luk durdi ti iztrapni jazika i sate ud naoklu tébe se razrevat.
* Se kapiš redku, ama na barži i aku moži, biz sapunj.
* U redćite slučaje, kugátu se kapiš sas sapunj, gu napusniš palin sas kosmi.
* Misliš, či aku imaš tumbać ud pivata, razbireš i u fotbalata!
* Se dávaš gulem váruščenin, ama dabe čekaš práznicite, za da si utidiš na sélu.
* Káreš po-hubav avtomobil ud toja baštá (aku ni si já parvurudén sin).
* Na 60 gudini žina ti ima po-časti i po-dalgji mustáci ud tojte.
* Na seku šalna ti udguváreš: „Ás sam ja znájal, ama drugji fel“.
* Aku u restauránta ima sámu idna zajata tarpéza, zadalžitelnu sadniš pukraja i se ukukáteš u tárele na drugjija.
* Kovore náj-dubre se čisti aku gu izrasiš ud na balkone, osubitu kugátu kumšijćata ud pud tébe támanj si ij pustrála pranjétu.
* Kugátu sas neštu si bil prevárin, stiga i nekuj drugji da ij bil prevárin, za da ti mené jada.
* Furt daržávata ij kriva za satu – tuj ij za tébe idna aksioma.
* Satu, kakotu ubáždet pu televizore ij vernu, udvan prognozata za vremeto.
* Si protiv unezi kujatu sa rešili, či poezijata „Ás sam balgarče“ da ni se uči više u škulata, makár či niti ti ni ja znáš na pámeć.
* Hodiš na mulatšág ne za da se veseliš, a za da se napiš!
* Se pazaruvaš i sas kasirćata ud hipermárketa.
* Se jadosvaš, či u grádsćija transport ij muskuru, ama ti ni si kupuvaš cédula.
* Slušeš amerikánska muzika, dávaš nosce za da gladeš amerikánsći filme, prebireš pari za da si kupiš amerikánsći drehi i parfume, sanuvaš da imaš amerikánsći automobil (sámu sanuvaš!) no pu cel denj mamriš, či amerikánete sa náj-prostite ud na zemete i či daržávata nji ni jé niti za nidgji!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home