Wednesday, November 04, 2009

441

Istensku prucavtevanji
Idin bugatáš ij zamolil Sengai da mu napiši neštu taj, či prucavtevanjétu na négvata familija da prudalži ud pukulénji na pukulénji. Sengai ij zal idna gulema hartija, si ij natopnal čételčetu u čarnotu mastilu i sas hubanći, kaligrafični sluvá ij napisal:
„Baštata ij umrel, sina ij umrel, unuka ij umrel!“
Katu ij videl tuj, bugátija se ij razsardil:
— Ás sam te zamolil da napišiš neštu za sréćata na mojta familija. Zašto mi se bazikaš?
— Ama ás nikak ni se bazikam – ij ubjasnil Sengai. Aku sina ti umré napreć tébe, ti mlogu za se razžáliš; aku unuka ti umré napreć baštá mu, i ti, ama i toja sin jáku za se razžáliti. Ama aku u tojta familija umiret, ud pukulénji na pukulénji u takazi red, kaćétu ij dádinu, tugázi zlamenuva, či neštáta si varavat pu právilnija pać. Tuj razbirem ás pud „prucavtevanji na familijata“.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home