Thursday, October 26, 2006

51

Svetičita ud Bréšća
(II)

Ja zvat Docka (Teodora) Salman, ij ud Bréšća i u slobudnotu vreme piši poeziji na palćensći i piktirva. Ne právla niti kakvi specijálni škuli za tuj neštu. Se nadevam, či po na šaroku za možiti da četéti za néja u Nasa glas. Za sigá, etu nekolku ud tejnite pikturi.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home