Tuesday, April 06, 2010

523

Májstursći torti!
Lel to gá si májstur, pa si májastur né sámu u idno neštu, a u po-više neštá!
Marijka Hajlemás ne sámu či znáji da pejé hubanćite palćensći pesmi, remnivu da ćiči nášta nárudna nusija ali da právi izvanredni emisiji pu TV Arád, negu tá ij májsturća i u tortite i testáta.
Ni sam gji kuštuval, ama sam cigurin, či ni sa sámu hubanći, negu sa i hubavi! Mmmm!
1 Comments:

Anonymous IvAnKa said...

Remnivi pu izgled i sladći pu vkus sa testata (tortite)prepravini ud pedantnata majsturća Marijka Hajlemas. Taj kaćetu sa i drugjije raboti napravini-prepravini, navaršini ud neja: emisijite na banatsći balgarsći jazić ud TV Arad, ćičenjetu na ban. bg. narudna nusija. Da ni zabravimi, či ta - udvan redaktorskata dejnust (za Tv Arad) i majsturskata (ćičenjetu) -, peje balgarsći-palćensći narudni pesmi (čekam i drugjija CD na tazi našta pejačća)...
Uspeh u tojte dejnusti, Marijko!

12:42 PM, April 19, 2010  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home