Monday, March 15, 2010

515

Migve za prumislivanji:
Stépanku Velčov,Tesnata putéka, tom. I

2 Comments:

Anonymous IvAnKa said...

Čestita za tazi parva "Tesna puteka"... puteka kadetu ima mestu za stapunkata na seku čelešku sturenji, kujetu ima utorina i (još) zadosta čista duša=nipukvarina, niusakatina ud čarvejete na bljudnustta, falusijata(+prustija), hamešnustta, himbenustta, zlobnustta...
Tazi puteka... na žuvota ij tesna, vajda častu pate i stramna, no zamanj ja ima. Nužnu ij samu da ja namerimi (aku si utorimi s puniznust, no i s upuritust učite, vajda da sapćasami kolku blizu ij bla du namu). Namervanjetu za se dugudi aku u istena želim da se udkažim ud slavata na zemaljskotu... za večnotu blaženstvu... Mačnu, no ni je nivazmožnu.
Tazi puteka ij (i) beleć: ta ij
idno "Pismu ud Boga kantu čeleka",
idna "Borba protiv depresijata",
idin pać na "Mulitvata"...

U istena, "Čeleka ij storin za blaženstvu" aku pulaga sili, se trudi da udfarli i udpadi "Kulturata na greha".
Čestita, Stepanko!
Čekam da se nahranim duhovnu i ud sledvaštite tomove s tazi tematika, kaćetu i da se nasladim na još drugjije... "Tabletći".
Uspeh!

9:33 PM, March 19, 2010  
Anonymous Elena Kelciov said...

Kinigata "Tesnata Puteka" ud Stepanku Velciov utvare sarcata na citatelete, gji napalniva sas bozanska mila, gji ujakniva u verata i nosi pu pate na blazenstvotu kantu Guspudina Boga.
"Tesnata Puteka" i idno milvanj na sami sebe,na bliznija ti, idno ukripevanj na dusata u seku vreme na istorijata, kojtu celeka izzuvej: u zalust al u radust.
(Elena Smiklus)

7:18 PM, March 21, 2010  

Post a Comment

<< Home