Monday, June 04, 2007

148

Kražok pu piktura u Stár Bišnov

Seku nedele, s počnivanji ud 14 saháte pa du 17 saháte posle pláden, u Kulturnata kašta ud Stár Bišnov, dicáta imat prelagata da učástvat u „Kražoka pu piktura za dicá i mladeži Vasarta“. Kražoka ij bil sazdádin prez juli 2006-ta gudina ud Jáni Vasilčin (johnvasilcin@yahoo.com).

Rudén na 23.09.1974 g., Jáni ij zavaršil Liceja pu izkustvu Ştefan Luchian ud Botoşani, a prez 2002 g. ij zavaršil i Fakulteta pu Arte Plastice Decorative şi Design, sekcijata "artă murală" ud Universiteta pu izkustvu George Enescu ud Iaşi. Toj ij učástval na mlogije lični i kolektivni izložbi kaćétu i na različni Lágere pu hudožestvenu izkustvu. Prez 2003 gudina mu se ij javila prelegata da se zavarni u Stár Bišnov, kadetu žuvej zágjnu s négvata drugárća Mita Vasilčin. Tuka toj ij počnal da rábuti s dicáta ud Stár Bišnov, no se zanimáva i sas restaurácija na pikturata ud čarkvite. U Smikluš toj ij restauriral rumanskata pravoslávna čarkva (2003 g.) kaéćtu i garsku-katoličánskata čarkva (2005-2006 g.).

Na Kražoka pu piktura ud Stár Bišnov učástvat kulu 15 dicá, sas vazrast ud 5 du 14 gudini, no dvádet i po-vazrastni, kaćétu naprimer 30 gudišnija Péri Penkov i dr. Treba zabeleža, či Kražoka ij sponsoriziran ud S.C. Vasart s.r.l., firmata na Jáni Vasilčin: u paruv red, či toj si álduva vremeto biz da dubáve nitikakva pláća za tuj kujétu ji právi, a udvan tuj, toj ij kupuval ud négvite nosce i nužnite materijále (fárbi, čétći, plátnu, rámi i t.d.). Na pomušt mu dváde négvata drugárća Mita kaćétu i Luki Valkov, zaštotu, za da se naprávi idna izložba se rábuti i pu 10 saháte u nedelete.

Parvata izložba u Stár Bišnov se ij blá utorila s prelegata na „Dvete nédeli“ (15 august) 2006 g. Sa slédvali izložbite s prelegata na Festivála „Jáku Ronkov“ (2006 i 2007 g.), „Kolada 2006“, „Velikdenj 2007“ a sétnata izložba ij blá uredéna s prelegata na „Dene na Liceja ud Stár Bišnov“ – 24 máj 2007 g.

Udvan Kražoka, sas pumuštta na Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija, u Stár Bišnov ij bil organiziran i idin Láger pu hudožestvenu tvorčestvu (u Muzeja na balgarskotu malcinstvu) na kojtu sa učástvali 6 artiste-piktore, kujatu sa pukázali na dicáta kaćé da piktirvat. Pikturite sa bli pukázani u idna izložba, na kujatu ij učástval i kritika pu izkustvu ud Timišvár, prof. univ. Viorel Cosor. Drugata edicija na Lágera za se darži tazi gudina, megju 20-30 august, pá u Muzeja na Balgarskotu malcinstvu ud Stár Bišnov.

Nekolku svetičita ud čarkvenite pikturi na Jáni

I nekolku ud négvite pikturi s bišnovskata čarkva

Dicáta...


Izložba s pikturi na dicáta


2 Comments:

Anonymous Pali Velcov - kulturin referent said...

Mlogu se radvam ci sti stignal da pisiti za Krazoka pu piktura za dica i mladezi VasArta kojtu se darzi seku nedele u Kulturnata kasta ud Star Bisnov. U istena tuka dvazdet kulu 15-20 dica sas vazrast ud 5-14 gudini, ama sti zabravli da upisiti ci toz krazok za da se ukrini ij dubavil lejve (2 milione leja rol unaz gudina i 5 milione taze gudina) ud CJTimis prez kulturnata Kasta ud Star Bisnov, tuj zlamenuva za da si kupi nuznite materjale: farbi, platna, rami, stakla, citci. Ramite i staklata sa bli dadni ud Obstinata ud Star Bisnov. Jos idna glavna rabota, dumam as, bi blo mlogu hubanc ud tez 15-20 dica kujatu sa ustanali da bi se zapazlu makar neku palcence zastotu unaz gudina katu se-j ukrinal toz krazok ij imalu kulu 30 palcencita. I jos nestu Lagera pu hudozestvenu tvorcestvu kojtu za se darzi pu drugata mu edicija u Muzeja na balgarskotu malcinstvu ij dubavil i taze gudina pomust prez Kulturnata Kasta ud Star Bisnov za materijale 6 milione leja (rol) ud CJ Timis. Se nadevami ci u badestu Jani za se putrudi da varni palcencitata kujatu sa se razmanali ud toz Krazok zastotu znajmi ci naste dica sa prejgrali gulem nagradi na risuvane na konkursa ud Bulgarija "Balgarija vav mojte mecti".

2:08 PM, June 21, 2007  
Anonymous pali velcov said...

Pudpalnivanj na parvija komentar svazan za Krazoka. U svazka za izgubinotu vreme za palcenete puznavam mlogjie tima kujatu rabtat i pravat mlogu za palcenete biz lejve i ni se revat na nikuj !!!

2:38 PM, June 21, 2007  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home