Friday, May 04, 2007

141


Kako ij izpátilu stárotu magáre...
Idin denj, stárotu magáre na idin sélenin ij pádnalu u idin dosta dalboći gjeránj.
Počnalu ij to da blej i da se uvájkva. A sélenina trasi da vidi, či kaćé bi mogal da ji izvádi ud tám.
No du na sétne toj ij rešil, či lel magáretu i taj ij blo stáru, a gjeráne ij bil suv ud gudini, pa sekać ij trebalu idin denj da gu narovi.
Si ij rékal, či néma kako da právi, sámu za zarovi magáretu u gjerane, za da ni se usmardi sled gá crakni.
Taj či ij viknal nekolkus kumšije da mu pumognat. Sa zali tija lupátite u racite i sa počnali da nafarlivat zeme u gjeráne.
Magáretu homa ij razbrálu, či kako ištat horata da naprávat i ij počnalu da blej još po-jáku. No sled nekolku menute to se ij smalčelu.
Sélenete sa se učudili, či lel kaćé taj ud idnaž se ij uspukujélu magáretu i si prejéme strášnata smrać. Ama katu sa pugladedeli u gjeráne, sa se učudili još po-više: sled seku idna lupáta sas zeme farlina na krasta mu, stárotu magáre se ij izrasvalu i ij stepelu na izrasinata zeme.
I taj, kaćétu sa farleli tija zemete, to se ij káčilu sé po-nanagore. Sled málku vreme, magáretu ij stignalu du gore...

....................................
Cigurnu, či žuvota za ti nafarle i na tébe na krasta zeme i sekak fel trudnusti. Tájnata ij tazi, da se izrasiš i da napráviš idin ráskač nanagore. Možimi da izlezimi ud makár kakvi tažkuzti, sámu ni treba da se ustávimi. Tuj, kujuétu mu ji farlet na krasta za da mu preklupat, treba da ji haznuvami za da varvimi nanapreć...
========================================
Kompánijata IGN ij naprávila idin spisak sas 25 náj-hubavite igri za kompjuter na sate vremená:
1) X-COM: UFO Defense;
2) Civilization IV;
3) Star Wars TIE Fighter;
4) Rome: Total War;
5) Fallout;
6) StarCraft;
7) Baldur's Gate II: Shadows of Amn;
8) SimCity 2000;
9) Half-Life 2;
10) Age of Empires 2: Age of Kings;
11) Sid Meier's Pirates;
12) Battlefield 1942;
13) System Shock 2;
14) Company of Heroes;
15) Grim Fandango;
16) Elder Scrolls IV: Oblivion;
17) World of Warcraft;
18) Call of Duty;
19) Warcraft 2: The Tides of Darkness;
20) Deus Ex;
21) MechWarrior 2: 31st Century Combat;
22) The Sims;
23) Unreal Tournament 2004;
24) Tom Clancy's Rainbow Six;
25) IL-2 Sturmovik.
========================================
Náj-gulemeta dupka u Zemete...
... se namerva u Siberija, blizu du grada Mirna.
Ij hurtata za idna mina za diamánte dalboka 525 m i sas diametar ud 1,25 km.
Toze kamion ij idin ud náj-gulemite ud na sveta. Toj ij dalag 13,36 m, šaroč 7,78 m i visoč 6,65 m. Ama u sledvaštotu svetiče, dabe gu ij videč...
Mlogjije elikoptere, kujatu sa farkali blizu du tazi dupka, sa bli "smuknati" ud néja. pa za tuj, za sigá ij zabranénu da se farka blizu du minata.
I idin izgled ud satelit.
========================================
Ribata Fathead (Psychrolutes), uluvána u Norfolk Ridge, Nova Zeelándija, žuvej na dalbučina ud 1.013 - 1.340 métera u udata. Učenite sa ja krašteli ‘Mr Blobby’ i dumat, či ij náj-groznata riba ud na sveta.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home