Wednesday, May 02, 2007

139

Idin stár čeleć sedi legnič na smartnija odar. Usešte, či mu ij dušal krája. Naoklu négu ij celata familija: žinata, dicáta, unucite i práunucite. Sate sedat, malčat i čekat. Na idnaž stárija se ij sabudil i duma:
- Treba da vu ubáda idna gulema tájna! Sam imál ud satu: hubavi automobile, s kujatu sam hodil pu celija svet, hubanći žini, s kujatu sam se useštel hubeve, mlogjije drugáre i mlogjije nosce u bánkata. No idin denj, idin ud mojte drugáre mi ij rékal, či bi trebalu da se užéna, da si utemela i ás idna familija, zaštotu drugjijáče ni šté ima koj da mi dadé idna šola uda kugátu za se namervam na smartnija odar. I taj, sam se užénal i moja žuvot ud idnaš se ij umenal: u mestu da hoda sas hubanći žini u restauránte, sam si sedel u dumá, sas mojta žina, i smi gladeli na televizore. Automobilete sam gji haznuval sámu za da si nosa dicáta na škula i da gji zémem ud škulata ali da hoda iz magazinete sas žinata mi. Sate nosce ud bánkata sa utišli za váštu škulisvanji, za vášte dreji... Hubanćite deni i moja slobudin žuvot ij učal na Pécvite! A sigá, seda i leža tuka, na odara, si čekam smraćta, i znájti li, kujé ij náj-strášnotu neštu?
- Kako ij tuj strášnotu neštu, tájku. Zašto si tolkuz tužin?
- Pa lel sigá, useštem či za umra, pa niti makár ni sam žadin...
========================================
U Lituánja ima idno mlogu interesnu mestu, "Bardotu na krastvete". To se namerva na 12 km ud grada Siauliai. Tuka ima stotini hiljadi krastve, ud sekak fel. Pu vremeto na komunizma, na tri pate: prez 1961 g., 1973 g. i 1975 g., krastvete sa bli uništvani ali izgureni a mestotu ij blo pukritu sas gjubreta. No sled seku uništvanji, horata sa učistvali mestotu i sa ugudili na mestotu drugjije krastve. Dnés ima tuka krastve ud sate fela: ud náj-maneni pa du takvizi, kujatu sa visoći du 3 métera, darveni, ali železni. Krastvete sa dunésini ud puklonnici ud sate starni na planenata. A se duma, či náj-hubanku ij kugátu duj vetara: tugázi ud gurata sas krastvete se čuji idna nizemájska muzika...
========================================
U tezi svetičita možiti da viditi 205 miljona dolara, 200 miljona euro, 157 miljona pesos i... 3 rusći rubli! Sate tezi nosce sa bli konfiskuvani ud idin meksikánsći narkokartel.
========================================
Batty i Bob Mates sa se pensionirali, pa sa iskali da se premestat ud New York u Arizona. Ama za zálust, tija némat automobil. A niti sas avione ni štát da se mestat, za da ni si stresirat kotćite. Taj či sa trasili idna solucija. I guspudáre Mates, 72 gudišin, ja ij nameril: idin taksi! Tija sa uspeli da namerat idin šofer na taksi, kojtu gji ij zanél, za nekolku deni. Za tuj, toj ij dubávil 3.000 USD i nosce za benzin i jádenji. Aku bi ugudil saháta na taksiva, to pate bi gji kuštuval náj-málku 5.000 USD!
========================================
... i kápka ljubov...

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Ni znaja kako imati sincata sas taze "shola uda." I na mine sa mi dumali ci za ustareja pa za treba nekui da mi dunesi shola uda. Shola uda? Shola uda?... Kako da prava sas nija, le da sa rikal literce vinu pa razbirem.
Sled mlogu cupeni glava sam se uluval: le da si umuja zabite, bre!!!
FerCastjva

12:48 AM, May 03, 2007  
Anonymous Anonymous said...

No iosh idin coment:
Le, nima kako da rica, satu mij blo hubanku tuke, klipcitata sas pesmi i sas igri, ama nai mij harisvalu svarsvanijtu na Velikdenschija program u Bishnov.
E tui i bash reprezentativ za nashta civilizacija i cultura: mumite sas cvechijalceta i hirghenete sas bakliceta. Sam ci le sled zenidba, mumite stanat bulchi pa tugaz i se vazgiadri demokracijata u glavata, pa krinat da mamrat. No, le nij bai, imam nija rezolvare i za tui:
"Ga ti vika i ti duma, ti ragni u pudruma. Ga besuva: Habe di si?! vinu nazabi-si." :) :)

1:04 AM, May 03, 2007  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home