Friday, May 04, 2007

140

Ideji... ideji....
...Dizájnera Tal Shwartz ud Izrael ij imál idejata da naprávi toze stol ud topči za básket...
... Ignacio Ruiz Gutierrez ima 20 gudini i, pu kaćétu izgladva, toj ij mlogu kreativin, kátu ij bil kadarin da iznajidi stola pud formata na farkulica "Seniora Fork Chair"...
... Naprávini ud firmata Electrolux, tezi cipele, krašteni "Dustmate", berat pepele durdi varviš sas tej...
... Japoneca Toshimichi Boui ud Nara (55 gudišin), právi dine pud formata na piramida. Ama tija némat ondzi puznáti ukus, zaštotu ni uspejat da uzrejat izcelu. Pa za tuj, Boui ugudi pukraj dinete i pu idno cédulče, na kujétu piši: "Kuštuvajti gji sas učite!"...
... Kugátu treba da rábutiti sas laptopa na ulicata, na slanci, vájda ij dubre da uputrebuvati takoze neštu, za da viditi na ekrána...
.... "PerCushion" ij idna pérna sas mikrofon i slušálći (kagjluše) kujatu ima uklučin Bluetooth, prez kojtu možiti da se svažiti sas váša mobilnija telefonj: taj či, možiti da hurtuvati na telefone i u sana...
========================================
Izkustvu ud plájvase i šupilći...
========================================
U škulata Hristo Botev ud Vráca seku denj dáskalete sa pruveréni dali sa pili alkohol napreć da flezat u klasa. Pu kaćétu duma deréktura na škulata, Viktor Krástev, "parenj dáskalete sa mislili, či satu ij idna šega, ama sigá sa se naučili sas tezi testve. I smi sapćásali, či notite na dicáta sa se pudubrili sas 15%".
========================================
Sled katu sam videl tuje neštu, mlogu sam se začudil, či dali báš toze ij sveta u kojtu žuveja i ás!? Izvestnite Tom Cruise i Katie Holmes sa naprávili idna skupltura ud parvotu lajno na tejnotu 19-mesečnu dešteriče, Suri Cruise. Skulpturata ij blá pukázana na izložbata ud Capla Kesting Gallery prez august 2006 g.
========================================
I kátu smi stignali du tuka, etu kakaj sapunj možiti da si kupiti...

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home