Friday, April 13, 2007

134

Ud prográma za Velikdenj ud Stár Bišnov, još dve klipčita sas vokálnata trupa na Ansámbala “Palućénka”:
“Vaz musta na Rángata“
– sas specijálna dedikácija za Ána-Marijka Čokánj i za Nikoleta Čokánj! –


http://www.youtube.com/watch?v=N6eslcDWaks

“Tuj mi ij náj-milu i drágu”

http://www.youtube.com/watch?v=sJUpSmOH9g0
========================================
Kolku misliti či moži da kuštuva idno staklo tequila? Draž-ti se: 255.000 USD! Staklotu s tequila ud svetičitu ij blo purdádinu za tazi cena na 26 oktober 2006 g. u Mexico City i ij náj-skapotu staklo sas alkohol purdádinu du sigá u sveta.
========================================
Shaolin Kungfu - iglata kujatu mené pre staklo!
Idin 26 gudišin mladok, Fu Fei Hong, kojtu vreme na 14 gudini ij učil bojni izkustva u Shaolin, ij kadarin da farli idna igla, kujatu se zabiji u 2 mm dubélu staklo! Toj ij počnal da praktikuva tuj neštu ud katu ij bil na 14 gudini i fare i pu 5.000 igli na denj! A šánsite za farinata ud négu igla da mené prez staklotu sa ud kulu 80%.
========================================
Asocijácijata na bradátite ud Egipet ij navaršila 19 gudini, prelega s kujatu ij bil organiziran idin konkurs. Aku vu marzi da se brasniti, zapišeti se i vija u tazi asocijácija.
========================================
Kaćé moži da izgladva idna torta? Pa lel moži i taje, kača idnija bumbare ud čokulád!
========================================
Kaćé se vidi Bišnova ud satelit:
http://www.listafirme.ro/harta/timis_dudestii_vechi.htm
========================================
... i kápka ljubov ...

1 Comments:

Anonymous Nicoleta Cokanj said...

Zafalem za dedikacijata !!!
Cestitam mumictata ud Vokalnija Grup na Ans.Palucenka, sa peli mlogu, mlogu hubanci !!!

2:47 PM, April 13, 2007  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home