Wednesday, March 21, 2007

126

Kanádskata mas-medija tvardi, či rumancete probat da si pretaglat europejsći nosce s pumuštta na vražitorćite! Otu formulárete kujatu treba da gji pupalnat rumancete, za da dubávat europejsći nosce, sa mlogu usukani, horata častu pate utidat vaz vražitorćite, za da utváde satu po-dubre – piši na sájta na canadafreepress.com. Tuka ima idna pudrobna státija za kaćé vražitorćite ud Rumanija možat da naprávat usukanite i trudnite birokratični iziskvanjéta na Bruxelles-a da stánat po-lésni. A pu kaćétu duma Florica ud Piteşti, ni možiš da se zvéš istenska vražitorća, aku ni možiš da pumogniš idin biznismen da dubávi fondve ud Europejsćija sajuz.
Za se čuditi vájda na tuj neštu, ama ni treba zabrávimi, či u nomenklatore na zanajátete ud Europejsćija sajuz ij upisan i tozi zanaját, na vražitorćite - komentirva ironičnu sájta.
http://www.canadafreepress.com/2007/cover031507.htm
=======================================
Sétnata moda:
suknu ud vineni bakteriji

Badeštetu na modata sedi u ...vinutu. Idin australijec ij naprávil idno suknu iztikánu ud celuloza naprávina ud bakteriji ud vinutu. Sazdátela duma, či za sigá suknutu ima sámu teoretična rolja, zaštotu to ni moži da se pázi aku ni jé namokrinu.
http://www.avenuevine.com/archives/002556.html
=======================================
Náj-visočija konj ima 2,5 métera
Idin fermer ud Oklahoma moži da se fáli sas náj-gulemija konj ud na sveta. Ij hurtata za idin hajgar na ime Radar. Toj ima 2,5 métera i taži više ud idna tona. Za da se darži u forma, Radar izedé seku denj kulu 8 kila žitu, 18 kila senu i izpijé pu 75 litera uda.
=======================================
Praznikuvanji na broja Pi (3,14)
U Rim, s prelegata na Meždunarodnija festivál na matemátikata, kojtu se ij daržál na 14 márt t.g. ij bil praznikuvan i broja Pi (3,14), iznamerin prez antičnustta ud Arhimede. Za tozi práznić u Itálija ij imálu različni konkurse, sa se jáli jádenjéta kujatu počnivat sas sluváta "pi", (naprimer "pizza" ali "pisello" - tojest gráh bob) i ij bil ianuguriran idin klub na "Prijatelete na Pi", kadetu moži da se upiši sámu ondzi, kojtu ij kadarin da ubádi makár 100 ud cifrite ud sled zapetájata na Pi.
=======================================
Chicago ij bil zelén
Kača seku gudina, na 11 márt téčata Chicago ij blá ufárbina u zelénu, za praznika St. Patrick’s Day.
=======================================
Tina Turner se zavrášte na scenata
Na 18 máj t.g. Tina Turner za darži idin koncert u London, sled sédem gudini ud katu se ij udtaglila ud muzikálnija svet. Koncerta, organiziran ud fundácijata Cauldwell Children, za se daraži u Muzeja pu naturálna istorija ud London. Tina, kujatu sigá ij na 67 gudini, za izpejé nekolku ud tejnite náj-puznáti pijesi. "Aku mojte pijesi za nakáret horata da se trasat po-dalboku u džibovete, zlamenuva či sam si dustignala celta" - duma tá. Fundácijata Cauldwell Children predlága bizplátin tratament, terápija i otpusći za bulnávite i sirumášćite dicá ud Anglušku.
=======================================
Bolivija i Coca-Cola
Bolivija išti da zabrani uputrebuvanjétu na imetu "coca" ud starna na západnite kompániji i da ugudi liskata ud coca kača emblema na držávata. Predsedátela Evo Morales, kojtu samija toj ij utránval nekupać coca duma: "Láurete i lisćite ud maslin za badat umenati sas svetite lisći ud coca, kujatu sa simbol na nášta ekonomija i na rabutlivija náš nárud". U Bolivija rástbata coca ij videna kača sveta i se uputrebuva mlogu častu, taj u različni čájve kaćétu i u medecini ali báš i u guma za dvkanji.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home