Friday, February 23, 2007

111

Martav napreć televizore!
Idin 70-gudišin maž, Vincenzo Ricardo ud HAMPTON BAYS, New York, USA, ij umrel sigá više ud idna gudina, napreć utorinija televizor! Otu stárija ne imál rudbini, dabe menatata nedele, s prelegata na idnija puprávenjéta na cuhunete za uda, sa mu namerili telotu, mumificiranu, napreć utorinija televizor. Kumšijete ni sa usetili nitikakava niprijatna mirizma, zaštotu lufta ud sobčitu ij bil dosta suh, taj či telotu barži se ij izsušilu. Kumšijete sa znájali, či stárija, kojtu ij bil ćorav, páti ud diabet, pa sa mislili, či ij interniran u neku špitálj. A pak toj ij bil pučinat, i to još prez december 2005 g. Interesnu ij tuj, či nikuj ne čul televizore da utváde, a toj ij utvádel vreme na više ud idna gudina biz prestánka...
Se buna, dali bi mogalu da se sluči takozi neštu u nášta daržáva: da ni si plášteš dánacite vreme na idna gudina...
http://www.foxnews.com/story/0,2933,252591,00.html
========================================
Dicáta na Bill Gates sedat napreć kompjutera
sámu pu 45 menute na denj!
Bill Gates, sazdátela na imperijata Microsoft, ij zajavil naskoru, či gulemotu mu mumiče, Jennifer, kujatu ima 11 gudini, durdi ij počnala da hodi na škula ne znájala kako ij tuj kompjuter. Du parvija klás tá niti ne znájala, či na sveta ima i Internet ali kompjuterni igri. Paradoksálnu, ama niti drugotu dite na Gates, manenija Rory, kojtu ima 8 gudini, ni jé pretaglin ud kompjutera. Gates, zájgnu s négvata drugárća Melinda sa rešili, či tejnite dicá Jennifer, Rory i Adele (rudéna prez 2002 g.) da ni prekárvat po-više ud 45 menute napreć kompjutera. “Nija ni žélimi nášte dicá da mislat, či možiš da si igráš sámu s kompjuter i ištimi tija da puznávat i reálnija svet, a ne sámu virtuálnija” – ij rékal náj-bugátija čeleć ud na sveta.
========================================
Náj-manenotu ditenče ud na sveta
Amillia Sonja Taylor si ij preigrála mestotu u Knigata na rekordite Guiness kača náj-manenotu ditenče ud na sveta. Rudéna na 24 oktober, na sámu 21 nédeli (normálni sa 37-40 nédeli), tá ij tažela sámu 284 gráma i ij blá dalgja 25 centa, tojest sas málku po-gulemka ud kolkutu idna kukla Barbie. Nikuj ne verval, či za udcelej, ama čudotu se ij slučilu i etu sigá, sled čitiri meseca prekáreni u inkubatore, tá ij purásila du 65 centa i taži 2 kila, taj či dofturete sa rešili, či tá moži da napusni špitále Baptist Children`s Hospital ud Homestead (Florida). Amillia ij parvotu dite na Eddie i Sonya Taylor.
========================================
Tuj, kujétu ji viditi u svetičitu, ij CineMassive MasterPlex 21T, idin ekrán naprávin ud idin monitor ud 21.3 cola i 5 monitore ud pu 17 cola. Cenata ij “sámu” 3.299 USD!
http://www.cinemassivedisplays.com/MasterPlex_21T.php
========================================
Prozráčin automobil
eXasis ij idin prozráčin automobil, kojtu za badi predstávin na Geneva Motor Show. Karoserijata ij ud idin speciálin plastmasov materijál zván Makrolon, naprávin ud firmata Mecaplex ud Elvecija. Automobila ima dve mestá a motura ij sas dvá cilindere, s kapacitet ud 750 cmc i s idna putera ud 150 kune.
http://www.xhby.net/xhby/content/2007-02/15/content_1543599.htm
========================================
Hubanka pojasna
http://www.missouriskies.org/rainbow/february_rainbow_2006.html

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home