Sunday, November 22, 2009

459

Tazi nedele sam bil vaz doftura pa mi ij rékal, či moža da pija piva,
ama ne po-više ud idna kunzerva na denj.

Taj či sam si puračel idna…

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home