Saturday, September 20, 2008

327

Čitiri knigčita ud vingánina Leopold Kossilkov
Nájpotrebititu znájenji ud novata métermera [1875]
Aku ne vu jásnu kako ij tuj fát, col, rif; ákuv, ica, satlić, čukánj; ćibla, krina i t.d., možiti da razberéti ud tuj knigče.

Pulgársćite právici i dlažnusti [1888]
Kako možiti da razberéti ud tuj knigče? Pa le naprimer: Kaćé se právi idna pugodba (kuntrák); Kako ij tuj veksla, kvita; Koj ti ij kravnija rod; Kaćé se právi sétnotu udredénji (testament) i t.d.
Sam razbrál i tuj, či još ud unuj vreme seku dite, ud 6 du 15 gudini ij blo dlažnu da hodi na škula (dnés káj moži i ud 8 gudini...). A dáskala, pu zákuna, ij mogal i da gji pedépsa dicáta (aku treba)...

Dugáždinata ud Madžerskata daržávina [1891]
Dugáždina = istorija. Na starnite 46-49 , kadetu se hurtuva za Marija Terezija, ij spumenatu i zadumevanjétu na palćenete u Banát, ama ij spumenatu, či u Vinga sa se zasélili u 1737 a u Bišnov u 1738!?

Krunata ali uvedénjitu na novija novac [1893]
Ud tuj knigče sam razbrál naprimer, či „bánći“ zlamenuva hartijani nosce. (Znájti i vija pesmata, kujatu ubážde, či mušnicata treba da badi palna s „novi bánći“) i sam zapántil idna čistu palćenska ekspresija, interesna za gudinata 1893: „fel-de-fel“. Drugu interesnu mi ij blo i tuj, či u unuj vreme 1 francuzći/belgijsći fránk = 1 rumansći lej = 1 balgarsći leva = 1 srabsći dinár = 1 italiánska lira = 1 garska dráhma = 1 spaniolska peseta. Izgladva, či u unuj vreme Europa máj či ij blá po-ujdinata ud kaćétu u dnéšnija Europejsći sajuz!

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Misla ci bi blo hubeve u "Virtualnata biblioteka" da ima i razdel "Ucebnici i ucebni pomagala".

Pozdrave,
Vénci Gergulov

4:06 PM, September 20, 2008  
Blogger Nick said...

Hubava ideja, za ja uguda u praktika!
Nick

9:19 PM, September 22, 2008  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home