Monday, September 15, 2008

324

Málku poezija
Čeleka ima vazrastta na knigjite, kujatu gji ij prečal.

Idna kasa státija za banátskata balgarska poezija ud balgarskotu spisánji „Ah, Maria“, broj 2/1996, kujatu sam ja pisal katu sam bil student u Sofia.

„Mihai Eminescu“– poeziji preubarnati na palćensći jazić ud Ivánčov Karol-Matej.
Knigata ij izlezala prez 1994 gudina, na rumansći i palćensći jazić, ama tá ij blá gutova još u vremeto na komunizma i panta, či ij trebalu blo da badi izdádina ud editurata "Kriterion" prez ’80-te gudini.

Parvata kniga sas poeziji na Uzun Toni Pelva, „Stapunći u nipuznátu“, ud 1997 gudina.
Toni ij idin nadarén poet, kojtu piši hubanći i na palćensći i na rumansći. Tazi kniga ij sas poeziji sámu na palćensći jazić.

Još idna kniga kujatu ij „šetala“ u vremeto na komunizma, pud formata na trukvani listá: „Izdanći“ ud Ivánčov Karol-Matej, izlezala prez 2004 g.

Idejata na tozi forum i na virtuálnata biblioteka ij da promovirami ne sámu materiále pisani na naša jazić, no i materiále pisani ud palćene, na badi kakvi jazici. Lel nadaréni i talentirani hora vájda imami i nija! Zarad tuj, ugvadem tuka i knigata s kujatu ij debutirala Rafaela Guran, palćenka ud Arád: „Criza(ntema) în detalii“, izlezala prez 2006 gudina.

I lel taj kaćetu i méne me ij vrankalu nekupać da piša poezija, etu i dve ud mojte knigčita:
„Urme“, ud 1999 g., na rumansći jazić. Knigata ij bla publikuvana na samusébna izdražka.

„În spirit de Haiku“, kasi poezijčita na rumansći jazić, nekuja ud tej preubarnati i na palćensći. Knigčitu ij izlezalu u Bukureš prez 2000 g.
========================================
Ondzi, kojtu ni četé hubavi knigji ni je sas ništu po-dubar ud ondzi, kojtu ni znáj da četé.
Mark Twain

1 Comments:

Anonymous IvAnKa said...

U istena, „Verba volant, scripta manent“... Hurtite farkat, se izgubet u vazduha,no zapisanotu ustanva. Blo to tuj zapisvanji na hartija, floppy ali hard disk, CD i taj dalja.
Uspeh na dalja, Miki Markov, u tojta dubre zapocnata, hubava i cenuvita trudba za zapazvanji i razsirvanji na stut se mozi po-vise ud nastu kulturnu blagu.
Idejata za Virtualna biblioteka na/za banatskite balgare (i ne samu)ij mlogu hubava. A fakta, ci ta ij turina, ugudina u praktika, ij tvarde haznuvit za sate kujatu se interesuvat i nasladevat ud catenjetu na banatskata balgarska-palcenska izmislina, ubadina i NAPISANA HURTA.
„Dano“ ali po-dubre kazanu „neka“ i tuj da badi idin faktor za prebadnivanji na banatskata balgarstina u badeste, prez novite pukulenjeta balgarceta-palucencita.
Satmoznata Bozanska Pruvidnust neka da „te“ i „mu“ nadgladva i upatva.
Uspeh, Miki! A na vas, citatelete: „Priatnu catenji!“
IvAnKa sr.& jr.

8:24 PM, September 16, 2008  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home