Monday, September 15, 2008

323

Idno monče razgáne Biblijata i glade hubanćite svetičita. Na idnaž, ud knigata ij pádnala idna suva liska:
— Mámi, ja viž kako sam nameril! – ij viknalu rádusnu mončitu.
— Kako si nameril? – gu pita májćata.
— Misla, či sam nameril gáštete na Ádam...
— Mámi, si mi blá ubádila, či ángjelete imat krila i možat da farkat?
— Dá, taj ij, skapa.
— Dnés sam čula, či táti ij rékal na žinata, kujatu dváde da čisti u dumá, „ángjelče“. Tá gá za frakni?
— Homa utre ránu, skapa, homa utre ránu…
========================================
Idno mumiče si varvi sled parvija denj na škula i duma, sardita, na májća ji:
— Mámi, da znáš či sámu si guba vremeto sas taze škula! Ni znája niti da četa, niti da piša, a niti da hurtuvam ni me ustáve dáskalćata pu vreme na lekcijite!
========================================
Dedu si pita unuka:
— Kaćé gu zvát nemcina ondzi manenija, kojtu sé mi krij naučárete... i lulata... i…?
— Alzheimer, dedi…
Ás imam mlogjije cvećá – ij rékal toj, – ama po-hubanći cvećá ud dicáta néma.
Oscar Wilde

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home