Thursday, September 11, 2008

321

I ás sam pirát!
Idin denj guspogjata Smith ij čekala vaz doftura, za da ja vistira. Pu idno vreme u sálata ij flezala idna žina, kujatu ij daržála za račetu idno monče. To ij imálu idnotu uko zakritu sas čarnu plátnu.
Izgladva, či doftura ij bil mlogu zajat u tozi denj, taj či trimata sa imáli vreme da se zapuznájat i da si hurtuvat málku. Pu idno vreme gospugjata Smith ij pitala mončitu:
— Kako imaš na ukotu?
Spukojnu i gordu, mončitu ij udvarnalu:
— Némam ništu na ukotu! Ás sam Pirát!
Tozi otguvor ij flezal ud idnaž dalboku u dušata na gospugjata Smith.
Tá ij čekala vaz doftura zarad tuj, či si ij izgubila idina krák u automobilna katastrofa, pa sigá ij dušlá da vidi dali za možat da ji ugudat proteza. Zágubata na kraka ij blo neštu strášnu za néja i tejna žuvot ij počnal da se umeneva. Doftura ji ij bil rékal, či da proba da si predstávi, či moži da žuvej i sas udrezan krák. Ama kolkutu i da ij probala, tá se ij useštela idin invalid. Sas uma tá ij znájala, či zágubata na kraka ni treba da ja preči po-natáta u žuvota, ama emocionálnu ne mogala da mené prez tuj neštu. No tazi hurta, „pirát“, ji ij umenala žuvota i ud idnaž tá se ij videla kača piráta John Silver, kaćé sedi falosa nasreć koraba, sas krakatá raztorini – idina darven. Sas visoku dignata glava, tá glade právu u učite na hálata, du katu uragána ji vetri dalgjata ćika. Koraba se kláti, no tá sedi zdrávu stapila na krakatá – falosa i biz stráj! U tozi mig tá više ne se useštela invalid i ij pugladela sas zafálnust kantu mončitu, kujétu si ij igrálu sas négvite igrulći.
Sled nekolkus menute medicinskata sistra ja ij viknala, otu ji ij dušal reda da flezi vaz doftura. Durdi da stáni sas parapátcite, mončitu ij zabelezalu amputiranija krák i ja pita:
— Ej, guspogju, kako imati na kraka?
Májćata na ditetu da putani u zemete ud srám!
No gospugjata Smith ij pugladela nanadole, kantu udrezanija krák, i mu ij udvarnala:
— Némam ništu. I ás sam Pirat!
Marjorie Wally
Žuvota ij pesma – pej.
Žuvota ij igrá – igráj.
Žuvota ij predizvikátelstvu – pusreti ji.
Žuvota ij žélba – usaštestvi ja.
Žuvota ij álduv – izvarši gu.
Žuvota ij ljubov – pregarni ja!
Sai Baba

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home