Tuesday, September 09, 2008

318

Ti si Bog?
Ij blo pu vreme na Koladnite práznici. Idno monče, bosu u studénija denj i ublekanu u istensći dripi, ij sedelu napreć vitrinata na idin magazin s dreji. Idna mláda žina, kujatu ij menala blizu du tám ji ij sapćásala; ji ij dušlo žálj taj či ji ij zala za račetu i sa flezali u magazina. Ud tám tá mu ij kupila butuščita i novi, gurašti dreji.
Sled katu dvámata sa izlezali ud magazina, mládata žina se ij ubarnala kantu mončitu i mu ij rékala:
— Sigá možiš da si utidiš u vás i da se veseliš na praznika.
Mončitu si ij izdignalu glavata, ja ij pugladelu sas sinite oči i ja ij pitalu:
— Guspogju, dali vija sti Bog?
Žinata se ij razsmela i mu ij udvarnala:
— Ne, sinko, ás sam sámu idno ud négvite dicá.
Mončitu se ij zamislilu málku i ij rékalu:
— Sam znájal ás, či sti rudbini.
Dan Clarck

Ljubovta, kujatu ja darevami, ij idinstvenata obič kujatu ustánva s námu.
Albert Hubard

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home