Friday, July 22, 2011

643

Etu kako se slučva gá pišimi taj, kaćétu se čuji!

7 Comments:

Anonymous Anonymous said...

zako? treba da se pisi ,,slucva"
a ne DUGAZDE- kacetu dumat palcenete

2:05 PM, July 23, 2011  
Anonymous Anonymous said...

Etu či ne sate palćene pišat "dugážde". I áz sam palćenin, pa haznuvam/uputrebuvam "slučva". Ij báj?

2:18 PM, July 23, 2011  
Anonymous Anonymous said...

udvan tebe koj jos haznuva teze hurti? al ci u koj kraj na darzavata se hurtuva taje: as varvaj? pudpirejci se na salpa? halbiknaj? ucudin? varvajci? namervasta? katu blagudarenji?prekarvasta? da preklucim?vkusin? vzemi?predpazvanji?

3:35 PM, July 23, 2011  
Anonymous Anonymous said...

Ima za pravu anonymous 1 i 3, bas taz ij problemata detu nistat da ja razberat "dezurnite redaktore".Kati

3:41 PM, July 23, 2011  
Anonymous Anonymous said...

Vida, či ud idnaž, sveta se ij napalnal sas pismuznánce! Pa kátu ij taj, já da ustávimi nija redaktorete - dežurni ali ni - u mira, pa da si naprávimi još neku nuvina. Osubitu, či ni možimi da razberémi, či pismenija jazić ij idno, a hurtuvanija - drugu! Áz predlágam idna "nuna" u kujatu da "mož" da "piš" seku palćenin "sám" "kakot" "išt" da četé toj. Tojest, sekuj za "s" "napiš" unuj, "kujét" "išt" da "i" četé!
Tamnata "svetlus"!

5:46 PM, July 23, 2011  
Anonymous Anonymous said...

Ză u tăz novătă nună predlagăm dă ustavim palchenscătă azbucă, ci sam mu usukvă, pă dă pîşîm sas vlaşchi sluva, ci sînţata ghi znaim.

7:08 PM, July 23, 2011  
Anonymous Anonymous said...

piset am magersci sluva ci po stivat sas naste le naste dedve u magersku sa dusli ne u vlasku!
taj ci haznuvajt zakunete na magerscija jazic si tuj ji!

1:31 PM, July 24, 2011  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home