Monday, April 26, 2010

530

Emisijata TV ARÁD ud 21 april 2010 g.2 Comments:

Anonymous IvAnKa said...

Imam(i) hubanći i talantlivi dica, junoši, mladi pu primera i mamenjetu na našte zrelitele ali po-vazrastni rodnici, stari rodnici, instruktore - mamače (rakovoditele) i puglavare.
S banatska balgarska - palćenska hurta (deklamirana), pesma, svirne, igra, remniva narudna nusija, specifični običaje (plus jasće)stanuvami još u Banata zagjnu s vlajsata, madžerjata, švabitu, sarbitu i dr.
Dano/neka Božanskata Pruvidnust da mu u... upazi, ujakni, ukripi i udahnuvi i nadalja da stanuvami nija "balgarjata" lojalni na tezi mesta, dubre integrirani, adaptirani (a ne asimilirani).
Čestita na sate, uklučitelnu na redaktorćata (Marijka Hajlemas - žuv primer i ta) na tazi emisija.
Uspeh na sincata, nadalja u... žuvota!

6:31 PM, April 28, 2010  
Anonymous Anonymous said...

Mnogo hubav blog! Sarceto mi se radva kato gledam banatskite balgari kak peiat balgarskite pesni! Da ste zivi i zdravi bratia i sestri ot Banat!

11:24 PM, May 23, 2010  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home